เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

ชาตินิยม ‘คลั่งเชื้อชาติไทย’ ในโบราณคดี

กรมศิลปากร เริ่มวิชาโบราณคดี

โบราณคดี มีกำเนิดจากคณะราษฎร

ฆ่าคนเซ่นผี หลายพันปีมาแล้ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสากลางบ้าน เชือดเลือดเซ่นผี

เสากลางบ้านเป็นเสาปักไว้ที่ใดที่หนึ่งในชุมชนหมู่บ้าน ใช้ทำพิธีกรรมเซ่นผี เสา หมายถึงหินเป็นแท่ง หรือไม้เป็นท่อน ที่ฝังส่วนสั้นลงไปในดินให้มั่นคง แล...

GAME OF THRONES ในอยุธยา พระเพทราชา ‘บ้านพลูหลวง’ | สุจิตต์ วงษ์เทศ

พระเพทราชา พระราชประวัติของพระองค์ล้วนเกี่ยวข้องความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องชิงอำนาจ เหมือน (ซีรี่ส์ฝรั่ง) Game of Thrones ในอยุธยาซึ่งมีเป็นปกติทุกรั...

‘ข้าวสารดำ’ พิธีกรรมหลังความตาย

พิธีกรรมหลังความตายเมื่อหลายพันปีมาแล้ว พบหลักฐานโบราณคดีว่ามีข้าวเปลือกและไฟเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ยังไม่พบคำอธิบายเป็นทางการจากนักวิชาการด้านมานุษยวิทย...

ขอขมาผีช้าง ‘เขมรปนลาว’ เป็นไทย | สุจิตต์ วงษ์เทศ

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจทางการค้า ดังนั้น ราชสำนักโบราณตั้งแต่สมัยแรกเริ่มให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อช้างเสมือนเครือญาติผ...

หญิงเป็นนาย ชายเป็นบ่าว อยากมีลูก ไม่อยากมีผัว

อยู่ก่อนแต่ง เป็นประเพณีดั้งเดิมของอุษาคเนย์รวมทั้งไทย มีเหตุจาก "หญิงเป็นนาย ชายเป็นบ่าว" เมื่อชายเป็นบ่าวรับใช้บ้านหญิง เพื่อหวังจะแต่งงานเป็นผั...

คนไทยมาจากชาวสยาม | สุจิตต์ วงษ์เทศ

คนไทยแท้ เชื้อชาติไทย สายเลือดบริสุทธิ์ ไม่มีในโลก แต่ถูกหลอกว่ามีจริงจากลัทธิชาตินิยมคลั่งเชื้อชาติ คนไทย "ลูกผสม" มาจากสยาม หรือในทางกลับกันชาวสย...

‘ชนชั้น’ ในไทย สมัยแรก

ชนชั้นสมัยเริ่มแรกมีในชุมชนเกษตรกรรม 3,000 ปีมาแล้ว พบหลักฐานจากพิธีกรรมหลังความตาย ชนชั้นนำ มีฐานะทางสังคมเหนือคนทั่วไปในชุมชนเดียวกัน ผู้หญิงม...

ภาษาพูด-ภาษาเพลง ของคนสมัยเริ่มแรก

คนสมัยเริ่มแรกมีภาษาพูดและภาษาเพลงผสมกลมกลืนด้วยกัน เรื่องเล่าสมัยเริ่มแรกเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยคำพูดปกติกับคำคล้องจองคลุกเคล้าผ...

ผู้หญิงเป็นเจ้าของเรื่องเล่า

ชุมชนดั้งเดิมเริ่มแรกมีผู้หญิงหัวหน้าพิธีกรรมเป็นหัวหน้าชุมชน ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ โดยทั่วไปผู้หญิงที่บอกเล่าได้รับยกย่...

ศาสนาผีในชุมชนเริ่มแรก

ชุมชนเริ่มแรกในไทยนับถือศาสนาผี และมีความเชื่อเรื่องขวัญ ศาสนาผี หมายถึงศาสนาที่นับถือผีว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติ ดังนั้น ปรากฏการณ์ทั้งหลายไม่ว่าดีห...

ชุมชนเริ่มแรกในไทย

คนหลายชาติพันธุ์ล้วน "ไม่ไทย" ในชุมชนเริ่มแรกตั้งแต่ก่อนเกษตรกรรมจนเข้าสู่หลังเกษตรกรรมหลายพันปีมาแล้ว แต่คนเหล่านั้นเป็นบรรพชนคนไทยซึ่งรู้ได้จากการศึ...

โซเมีย และคน ‘ไม่ไทย’

ประวัติศาสตร์ไทย คือเรื่องราวความเป็นมาของดินแดน (หรือพื้นที่) และผู้คน (หรือประชากร) ในประเทศไทยปัจจุบัน อันเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ได้จากเรื่องราวความ...

บทความยอดนิยม