วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ : หินในหลุมศพ ‘ร่างเสมือน’ หลังความตาย

  หินในหลุมศพ 'ร่างเสมือน' หลังความตาย   หินมีคำบอกเล่าเรื่องราวเก่าแก่ดึกดำบรรพ์อย่างมหัศจรรย์พันลึก หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าภาษาและวรรณกร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : หลังความตายต่างระดับ พิธีกรรมก็ต่างขนาด

  หลังความตายต่างระดับ พิธีกรรมก็ต่างขนาด   ชุมชนหลายพันปีมีคนต่างระดับ ได้แก่ ชนชั้นนำกับชนชั้นชาวบ้าน ดังนั้น พิธีกรรมหลังความตายมีต่างร...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : โลกหลังความตาย ของคนหลายพันปี

  โลกหลังความตาย ของคนหลายพันปี   พิธีศพแบบดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ราว 2,500 ปีมาแล้ว ร่วมสมัยวัฒนธรรมบ้านเชียง (จ.อุดรธานี) และวัฒนธรรมบ้านเก่า...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : งานศพมีสวดอภิธรรม กำจัดสวดพระมาลัย

  งานศพมีสวดอภิธรรม กำจัดสวดพระมาลัย   งานศพตามประเพณีที่ทางการของรัฐราชการวมศูนย์ทุกวันนี้กำหนดแบบแผนโดยอ้างความเป็นไทย ไม่เป็นไปตามหลักฐ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เพลงเทพทอง ร้องสมสู่สังวาส ไม่มีในรัฐสุโขทัย

  เพลงเทพทอง ร้องสมสู่สังวาส ไม่มีในรัฐสุโขทัย   "เพลงเทพทอง" เป็นชื่อเพลงโต้ตอบแก้กันของหญิงชายที่กล่าวขวัญกันว่ามีคำร้องหยาบคายที่สุดเพล...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ขุนบรม’ วีรบุรุษในตำนานของผู้ไท ต้นตอ ‘บรมราชา’ และ ‘อินทราชา...

  'ขุนบรม' วีรบุรุษในตำนานของผู้ไท ต้นตอ 'บรมราชา' และ 'อินทราชา' ในไทย   ผู้ไทจากเมืองแถน (เวียดนาม) เป็นบรรพชนต้นทางคนไทยในเมืองไทย (คือ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ผู้ไท ‘ชาวสยาม’ ลุ่มน้ำโขง-เจ้าพระยา

  ผู้ไท 'ชาวสยาม' ลุ่มน้ำโขง-เจ้าพระยา   ผู้ไทเมืองแถนในเวียดนาม มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวสยามใน "เสียมกุก" (ภาพสลักที่ปราสาทนครวัด) ทั้งในแง...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ชาวกูย โขง, ชี, มูล ค้าช้างสมัยอยุธยา

  ชาวกูย โขง, ชี, มูล ค้าช้างสมัยอยุธยา   คนพื้นเมืองดั้งเดิมของลุ่มน้ำมูล เทือกเขาดงรัก เรียกตนเองว่า "กูย" แปลว่าคน แต่ถูกคนชั้นนำกรุงรั...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ช้างบ้าน’ เก่าสุด พบในไทยหลายพันปีมาแล้ว

  'ช้างบ้าน' เก่าสุด พบในไทยหลายพันปีมาแล้ว   ช้างป่าถูกจับมาฝึกเป็นช้างบ้านเพื่อใช้งานตามต้องการของคน พบเก่าสุดขณะนี้อยู่ในไทยบริเวณลุ่มน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองแถน (เวียดนาม) ถึงเมืองไทย (อยุธยา) เส้นทางการค้าดินแดนภา...

  เมืองแถน (เวียดนาม) ถึงเมืองไทย (อยุธยา) เส้นทางการค้าดินแดนภายในภาคพื้นทวีป หลายพันปีมาแล้วจากเรื่องขุนบรม   ผู้ไท หรือไทดำ มีส่วนเก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ไทย’ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีต้นตอจาก ‘ไท’ เมืองแถน...

  'ไทย' ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีต้นตอจาก 'ไท' เมืองแถน   คําว่า "ไทย" ที่พบครั้งแรกๆ ราว 800 ปีมาแล้วบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย มีต้นตอจ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : คนไทย, เมืองไทย, ไทยใหญ่, ไทยน้อย มีต้นทางจาก ‘ผู้ไท’ หรือ ‘ไท...

  คนไทย, เมืองไทย, ไทยใหญ่, ไทยน้อย มีต้นทางจาก 'ผู้ไท' หรือ 'ไทดำ'   ภูไท, ลาวโซ่ง, ไททรงดำ เป็นชื่อเชิงดูถูกใช้เรียกชาวผู้ไทหรือไทดำ ซึ่...

บทความยอดนิยม