วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

วงศ์เมืองพิมาย (ไทย) กับวงศ์เมืองพระนคร (กัมพูชา) ความสัมพันธ์ทางการเมืองในจารึก...

วงศ์เมืองพิมาย (ไทย) กับวงศ์เมืองพระนคร (กัมพูชา) ความสัมพันธ์ทางการเมืองในจารึกวัดจงกอ อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ป...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / พระเจ้าชัยวรรมันที่ 7 ควบคุมลำตะคอง เมืองเสมา สูงเนิน นครราชสี...

สุจิตต์ วงษ์เทศ พระเจ้าชัยวรรมันที่ 7 ควบคุมลำตะคอง เมืองเสมา สูงเนิน นครราชสีมา   พระเจ้าชัยวรรมันที่ 7 นับถือศาสนาพุทธมหายาน แผ่บารมีทางศาสนา-ก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / โคราชเก่า สูงเนิน จ. นครราชสีมา คือ เมืองราด ของพ่อขุนผาเมือ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ   โคราชเก่า สูงเนิน จ. นครราชสีมา คือ เมืองราด ของพ่อขุนผาเมือง   โคราชเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นักปราชญ์ไทยกลุ่มหน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / เมืองโคราชเก่า สูงเนิน นครราชสีมาเมืองแรก

สุจิตต์ วงษ์เทศ เมืองโคราชเก่า สูงเนิน นครราชสีมาเมืองแรก นครราชสีมาเมืองแรกสุดอยู่สูงเนิน จึงเรียกสูงเนินว่าโคราชเก่า เป็นที่รับรู้ตั้งแต่ครั้งกรุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ นครราชสีมา แรกสุดอยู่สูงเนิน ‘เมืองโคราชเก่า’

สุจิตต์ วงษ์เทศ นครราชสีมา แรกสุดอยู่สูงเนิน 'เมืองโคราชเก่า'   นครราชสีมา สมัยแรกสุดอยู่ "เมืองโคราชเก่า" อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ต่อมาสมัยห...

สุจิตต์/ ‘มหัศจรรย์มหาศิลาแลง’ เมืองกำแพงเพชร โดยเจ้านครอินทร์ รัฐสุพรรณภูมิ...

สุจิตต์ 'มหัศจรรย์มหาศิลาแลง' เมืองกำแพงเพชร โดยเจ้านครอินทร์ รัฐสุพรรณภูมิ เจ้านครอินทร์เสวยราชย์เมืองกำแพงเพชร มีหลักฐานบอกไว้ในจารึกกฎหมายลั...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /ขวัญเอ๋ยขวัญมาจากไหน?

สุจิตต์ วงษ์เทศ ขวัญเอ๋ยขวัญมาจากไหน? ทำขวัญหรือสู่ขวัญเป็นประเพณีในไทย พ้องกับเรียกขวัญของจีน ภาษาจีนเรียก “เจี้ยวเฮวิ๋น” หรือ “จาวเฮวิ๋น” ในไท...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / จีน ‘ส่งขวัญ’ ในพิธีกรรมหลังความตาย

สุจิตต์ วงษ์เทศ จีน 'ส่งขวัญ' ในพิธีกรรมหลังความตาย จักรพรรดิจิ๋นซีฯ นิทรรศการพิเศษที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีหนังสือประกอบนิทรรศการเล่มหน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / ไทย สมัย ‘ไม่ไทย’ ในเอกสารโบราณของจีน

สุจิตต์ วงษ์เทศ ไทย สมัย 'ไม่ไทย' ในเอกสารโบราณของจีน   ไทย สมัย "ไม่ไทย" ในเอกสารโบราณของจีน มีบอกไว้ไม่น้อย แต่นักวิชาการไทยมีไม่มากที่อ่านเอก...

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ จีนกับไทย หลายพันปี

สุจิตต์ วงษ์เทศ จีนกับไทย หลายพันปี   จีนเกี่ยวข้องกับไทยหลายพันปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยที่จีนยังไม่เรียกจีน และไทยยังไม่เรียกไทย   หลักฐา...

สุจิตต์ วงษ์เทศ / “สุรินทร์” ผู้ซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน

สุจิตต์ วงษ์เทศ "สุรินทร์" ผู้ซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน สุรินทร์ได้ชื่อจากนามเจ้าเมืองว่า "สุรินทรภักดี" หมายถึง ซื่อตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน จ.สุริน...

สุจิตต์ วงษ์เทศ /บวดควายขอฝน พิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว

สุจิตต์ วงษ์เทศ บวดควายขอฝน พิธีกรรมหลายพันปีมาแล้ว   บันทึกพร้อมภาพถ่ายเรื่องคนชอง โดย ชิน อยู่ดี เมื่อ พ.ศ.2506 มีภาพชุดการละเล่นของเผ่าชอง แต...

บทความยอดนิยม