เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก สุจิตต์ วงษ์เทศ

สุจิตต์ วงษ์เทศ

สาดน้ำนางแมว-ขอฝน ต้นตอสาดน้ำสงกรานต์ | สุจิตต์ วงษ์เทศ

สงกรานต์มีสาดน้ำ แท้จริงแล้วได้ต้นตอจากสาดน้ำแห่นางแมวขอฝนเมื่อหลายพันปีมาแล้ว ก่อนติดต่ออินเดีย สาดน้ำสงกรานต์ไม่ได้มาจาก "โหลี"-พิธีสาดสีของอินเด...

เมืองอโยธยา ต้นแบบกรุงรัตนโกสินทร์

เมืองอโยธยา (จ.พระนครศรีอยุธยา) เป็นต้นแบบให้ไทยในหลายเรื่อง ได้แก่ กรุงรัตนโกสินทร์, พระราม, เถรวาท, คนไทย, วรรณกรรมภาษาไทย 1. กรุงรัตนโกสินทร์ ได...

เมืองอโยธยา สุ่มเสี่ยงสาบสูญ | สุจิตต์ วงษ์เทศ

เมืองอโยธยา อยู่ทางสถานีรถไฟอยุธยา (จ.พระนครศรีอยุธยา) เข้าสู่ภาวะสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งอาจถูกทำลายสูญหายหมดเมือง จากโครงการระบบรถไฟความเร็วสูง ซึ่งปัจจุ...

เมืองร้อยเอ็ดโบราณ ‘ขอม’ ทับซ้อน ‘ทวารวดี’

ร้อยเอ็ดมีที่ตั้งตัวจังหวัดอยู่บนพื้นที่เมืองโบราณเมืองหนึ่ง (ไม่พบหลักฐานว่ามีชื่อจริงว่าอย่างไร?) ถูกสมมุติสมัยหลังเรียกเมืองร้อยเอ็ด มีคูน้ำคันดินล...

พระร่วง (สุโขทัย) ทำชู้ เมียพญางำเมือง (พะเยา) อารมณ์ในประวัติศาสตร์ | สุจิตต์ ว...

อารมณ์และความรู้สึกของช่วงเวลาหนึ่งๆ ในประวัติศาสตร์ มีบอกเป็นนัยจากวรรณกรรมคำบอกเล่าเก่าแก่ที่เรียกตำนานและนิทาน ซึ่งบางเรื่องสนุกสนาน บางเรื่องตื่นเ...

เมืองร้อยเอ็ด ไม่ใช่เมืองสิบเอ็ด | สุจิตต์ วงษ์เทศ

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชื่อ "ร้อยเอ็ด" จากคัมภีร์ "อุรังคธาตุ" (คือหนังสือตำนานพระธาตุพนม) ต้นฉบับเป็นใบลานที่จารอักษรธรรม ราว 400 ปีมาแล้ว (ปัจจุบันเก็บไ...

วัฒนธรรมอินเดีย ในวรรณกรรมไทย

วัฒนธรรมอินเดียแผ่ถึงอุษาคเนย์โดยอาศัยไปกับการค้าระยะไกลทางทะเลสมุทร หลังจากนั้นภาษาและวรรณกรรรมไทยผสมผสานกับวัฒนธรรมอินเดียผ่านภาษาและวรรณกรรมอุษาคเน...

เพิงผาผนังถ้ำ วรรณกรรมจากรูปเขียน

เพิงผาและผนังถ้ำมีรูปเขียนตามเรื่องเล่าจากความทรงจำของคนอุษาคเนย์ดึกดำบรรพ์ (ซึ่งเป็นบรรพชนคนไทย) นับเป็นวรรณกรรมอุษาคเนย์ รูปเขียนบนหิน หมายถึง รู...

ห่ากินเมือง วรรณกรรมบอกเล่ายุคอยุธยา | สุจิตต์ วงษ์เทศ

นิทานเรื่องห่ากินเมือง เป็นวรรณกรรมคำบอกเล่าเก่ามาก ควรมีแล้วตั้งแต่ยุคก่อนอยุธยา หรืออย่างน้อยยุคต้นอยุธยา แต่ไม่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะยังไม่...

พม่าอังวะไม่ได้เผาทำลาย ‘อยุธยา’ ทั้งหมด อยุธยาเป็นซากด้วยฝีมือคนพื้นเมืองและไทย...

อยุธยาที่เห็นเหลือแต่ซากทุกวันนี้ เป็นฝีมือคนพื้นเมืองและไทยจีนกันเองทั้งนั้น แต่มักโยนบาปเหมาให้พม่าพวกเดียว ไฟไหม้ใหญ่ในพระนครศรีอยุธยา ก่อนกรุงแ...

ราเมศวร เมืองละโว้ ล้างราชวงศ์สุพรรณภูมิ | สุจิตต์ วงษ์เทศ

พระราเมศวร เป็นเจ้าเมืองละโว้ที่ลพบุรี เครือญาติขอมที่นครวัด-นครธม ยกกองทัพเมืองละโว้ไปยึดอำนาจอยุธยาจากเจ้าทองลัน โอรสขุนหลวงพะงั่ว (สมเด็จพระบรมร...

ยึดอำนาจ ในรัฐสุโขทัย | สุจิตต์ วงษ์เทศ

"กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้นอาณาจักรกัมพูชา กษัตริย์กัมพูชาส่งขุนนางเขมรชื่อขอมสบาดโขลญลำพงไปปกครองกรุงสุโขทัย" เป็นประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ใช้เ...

บทความยอดนิยม