สางปม ‘เงินค้างท่อ’ กีฬาไทย ดึงระบบออนไลน์ลุยแก้ปัญหา

สางปม ‘เงินค้างท่อ’ กีฬาไทย ดึงระบบออนไลน์ลุยแก้ปัญหา

 

จากปัญหา “เงินค้างท่อ” ที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬาไทย ซึ่งสมาคมกีฬาต่างๆ ทั้งสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัด ต่างรอคอยรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) เป็นระยะเวลานาน จนส่งผลต่อการพัฒนาก้าวสู่ระดับต่อไป

แต่ล่าสุด กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ลุยแก้ไขปมเงินค้างท่อ ด้วยการนำระบบออนไลน์เข้ามาใช้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาระบบการขอรับเงินสนับสนุนของแต่ละสมาคมกีฬาต่างๆ ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวแรกไปสู่การสะสางปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดประชุมสัมมนาครั้งใหญ่ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ ทำความเข้าใจการใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งระบบนี้ใช้เวลาการพัฒนามากว่า 1 ปี เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการยื่นคำขอให้ครบถ้วน และถูกต้อง

ประเด็นหลักของการสัมมนาคือ มุ่งทำความเข้าใจในระบบการของบฯ สนับสนุนให้ถูกต้อง ตลอดจนภาพรวมของระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาจากจุดเริ่มต้นให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน เนื่องจากทั้งกองทุน และผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องทำงานควบคู่กัน

นอกจากนี้ ยังจัดทำเวิร์กช็อป และทดลองใช้งานจริงในการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเน้นให้ความรู้ ข้อแนะนำการใช้งาน และทำความเข้าใจในการขอรับงบฯ สนับสนุน ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน เร่งแก้ปัญหาระบบการขอรับงบฯ สนับสนุนให้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาของชาติต่อไป

 

สําหรับการใช้ระบบออนไลน์ในการยื่นของบประมาณด้านต่างๆ จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ถือเป็นการช่วยลดขั้นตอน กระชับ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน จากนั้นกองทุนจะพิจารณาตามระเบียบ ถ้าถูกต้อง ครบถ้วน จะถูกนำเสนอเข้าบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป

ระบบนี้จะช่วยทำให้การขอรับงบฯ สนับสนุนง่ายขึ้น โครงการไม่ล่าช้า หลังจากที่ผ่านมามักจะพบปัญหาเรื่องเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ขณะเดียวกันการแก้ปัญหาครั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาวงการกีฬาไทยทั้งระบบ

นับเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่าง กองทุนฯ กกท. และสมาคมกีฬา ให้มีความเข้าใจตรงกัน ทั้งเรื่องวิธีการ และระเบียบข้อบังคับกองทุน เพราะบางครั้งสมาคมกีฬาอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ทุกสมาคมกีฬาได้ทำความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติจะได้ทำได้ถูกต้อง

ปัญหาที่ผ่านมาเกิดจากความไม่เข้าใจในการยื่นคำขอ และถูกต้องตามกฎระเบียบของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะฉะนั้น ระบบคำขอออนไลน์จะช่วยขจัดปัญหาตรงนี้ไปได้ในขั้นตอนแรก ซึ่งงบฯ สนับสนุนจะมี 3 ข้อหลักที่สมาคมกีฬาขอรับคือ งบฯ เก็บตัวฝึกซ้อม, งบฯ ส่งแข่งขัน และงบฯ จัดการแข่งขัน

ต่อจากนี้สมาคมกีฬาจะต้องยื่นคำขอระบบออนไลน์ ซึ่งลักษณะจะคล้ายกับการยื่นภาษีเงินได้ออนไลน์ ที่จะมีการคำนวณให้เสร็จสรรพ เพราะฉะนั้น จะเป็นระบบที่มีความชัดเจน และสามารถเห็นได้ว่ามีการของบฯ เท่าไร อนุมัติเท่าไร ตลอดจนถึงกระบวนการกลั่นกรองก่อนเข้าสู่บอร์ดของกองทุน

ดร.สุปราณี คุปตาสา

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระบุว่าระบบออนไลน์นี้จะมีความชัดเจน และช่วยแก้ไขปัญหาที่เราไม่เข้าใจกันและกันมาตลอด ซึ่งขั้นตอนเดิมเราต้องเข้าใจว่าเป็นกระดาษ พอส่งเข้ามาก็อาจจะมีหาย และไม่รู้ว่าคำขอไปอยู่ตรงไหน พอบอร์ดกองทุนอนุมัติแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปตามจากตรงไหน คราวนี้พอมีระบบออนไลน์เราจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้น”

ดร.สุปราณีกล่าวอีกว่า การใช้ระบบนี้เพื่อการกีฬาของชาติจะทำให้ทุกอย่างมีระบบชัดเจนขึ้น การตรวจสอบก็จะใช้เวลาน้อยลง เพราะระบบจะตัดเองถ้าสมาคมกีฬากรอกมาผิด พอเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายเราก็จะพัฒนาอีกไปในระบบที่เรียกว่าติดตาม พร้อมทั้งยืนยันว่า การทำงานร่วมกันระหว่าง กกท.และกองทุนฯ มีความชัดเจน เราไปด้วยกัน

ขณะที่ วินัย ทองรัตน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรัง ในฐานะกรรมการบริหารกองทุน เสริมว่า จากการที่ได้พูดคุยกันในบอร์ด เพื่อหาวิธีให้เกิดความโปร่งใส และกระจาย สิ่งสำคัญคือเรื่องการยื่นคำขอ ซึ่งเดิมใช้ระบบเอกสาร แต่ตอนนี้จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน และขอยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

ด้าน ปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กกท. ระบุว่า ระบบออนไลน์นี้เราทำงานร่วมกันกับทางกองทุน ในการวิเคราะห์ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความชัดเจนไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดต่างๆ ทำให้สมาคมกีฬาที่เป็นผู้ยื่นขอรับงบฯ สามารถทำงานได้รวดเร็ว เข้าใจ และถูกต้อง ที่สำคัญจะทำให้ทาง กกท.พิจารณาได้รวดเร็วมากขึ้น และจะทำให้กระบวนการเบิกจ่ายทำได้รวดเร็วตามไปด้วย

“ทุกอย่างจะเป็นไปตามเงื่อนไข เหลือแค่ความสำคัญของรายการนั้นได้ตอบโจทย์ของประเทศ หรือด้านการพัฒนาการกีฬาอย่างไร ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องการจะทำให้ทุกเม็ดเงินลงไปสู่นักกีฬา เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งทาง ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยเชื่อว่าในปี 2566 เป็นต้นไป ทุกอย่างจะรวดเร็ว”

 

จากปมเงินค้างท่อที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬาไทยที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันเริ่มเห็นแนวทางขั้นแรกในการแก้ไข ด้วยการนำระบบออนไลน์เข้ามาจัดการปัญหาตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ตั้งแต่การยื่นคำขอรับงบฯ สนับสนุนของสมาคมกีฬาไปยังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ซึ่งหากระบบนี้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะส่งผลดีต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใช้งบประมาณในการพัฒนาวงการกีฬาไทยจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสะสางปัญหาที่ผ่านมา

และส่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของวงการกีฬาไทยให้ก้าวไปสู่ชาติชั้นนำในเวทีโลกได้อีกครั้ง… •

 

เขย่าสนาม | เมอร์คิวรี่

[email protected]