ลุงป้อม โชว์ผลงานพอใจ ทัพนักกีฬาไทยคว้า 92 ทอง ทำลายสถิติ 2 ชนิดกีฬา ย้ำใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาต่อเนื่อง

ลุงป้อม โชว์ผลงานพอใจ ทัพนักกีฬาไทยคว้า 92 ทอง ทำลายสถิติ 2 ชนิดกีฬา ย้ำใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาต่อเนื่อง

วันที่ 25 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ วิดิโอตอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

พลเอกประวิตร กล่าวขอบคุณ คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมถึงทุกภาคส่วนในการร่วมกันทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศ สำหรับสรุปการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะรายงานให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป

ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อรับทราบ การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน และรับทราบรายงานการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยประเทศไทยได้จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 23 พ.ค.65 รัฐบาลภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในการจัดตั้งศูนย์ THAI HOUSE ณ เมืองฮานอย และเมืองก๋วงนินท์ เพื่อดูแลนักกีฬาให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาไทย พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรม สรุปผลการแข่งขัน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแก้ไขการดำเนินงานของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันซีเกมส์ ทั้งนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการแข่งขันฯ ให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมผ่านทางทีวีดิจิทัลทุกช่องทาง ผลงานการแข่งขันของนักกีฬาไทย(ณ วันที่ 22 พ.ค.65) ได้ 92 เหรียญทอง 103 เหรียญเงิน 136 เหรียญทองแดง ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศเจ้าภาพ สำหรับผลงานที่มีการพัฒนา โดดเด่นและสามารถทำลายสถิติ มีจำนวน 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.กรีฑา 200 เมตรบุคคลชาย นายภูริพล บุญสอน , 4×100 เมตรชาย ส.ต.ท.ชยุตม์ คงประสิทธิ์ นายสรอรรถ ดาบบังส.ต.ท.ศิริพล พันธ์แพ และนายภูริพล บุญสอน 2. ยกน้ำหนัก รุ่น 45 กก. หญิง น.ส. ธรรญธร สุขข์เจริญ รุ่น 49 กก. หญิง น.ส. สุรจนา คำเบ้า นอกจากนี้ หลายชนิดกีฬามีการพัฒนาดีกว่าเดิม ทำให้ผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจและได้เหรียญมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ แบดมินตัน เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลให้แก่ทัพนักกีฬาไทยต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง)แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) (ร่าง) แผนวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) (ร่าง) แผนวิสาหกิจด้านลูกค้าการกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2566 – 2570) ในตอนท้าย พลเอก ประวิตร กล่าว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้นำข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯ ไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป