พยากรณ์ดวงชะตาโลก และดวงชะตาประเทศไทย เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2562

ดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ทางโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียน เป็นโหราศาสตร์ที่อ้างอิงกับฤดูกาล (Tropical Zodiac) ราศีเมษถือว่าเป็นราศีแรกในจักรราศี ดวงอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษประมาณวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม ของทุกปี

ในปีนี้ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 04:58:19 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (105E) ตำแหน่งดวงอาทิตย์ 00 องศา 00 ลิปดา 00 ฟิลิปดา

ราศีเมษ ยังเป็นวันที่พระจันทร์เพ็ญอีกด้วย

ทิศทางดวงชะตาโลก

ประเด็นสำคัญไตรมาสนี้เน้นไปที่การเจรจาของผู้นำระดับโลก ทั้งส่วนที่มีการนัดหมายและการประชุมแบบเฉพาะกิจ เร่งด่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ที่จะเป็นทิศทางกำหนดการจัดการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของมวลมนุษย์

เสถียรภาพทางการเมืองระหว่างประเทศที่เป็นคู่กรณีกัน ยังไม่ลงรอยอย่างชัดเจน

ความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปะทุกันดุเดือดถึงขั้นรุนแรง แต่มีหลายฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์จากความขัดแย้งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแซงด้วย เกิดการขยายวงสร้างความปั่นป่วน วุ่นวายมากขึ้น

ประเทศที่เกิดปัญหาความยากจนก็จะเกิดวิกฤตยิ่งกว่าเดิม เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเองลำพัง นานาชาติจะให้ความช่วยเหลือในบางเรื่องเท่านั้น

จากสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวมๆ ของโลก ทำให้เกิดโรคระบาด อุบัติภัยร้ายแรงที่มากับภัยธรรมชาติทั้งพายุฝน ดินถล่ม แผ่นดินไหว อุบัติเหตุจากตึกถล่ม คร่าชีวิตผู้คนที่เห็นที่เป็นเหยื่อเคราะห์ร้าย ตลอดจนอุบัติเหตุที่เป็นเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นกับมวลชนจำนวนมาก ก็จะมีให้เห็นได้อีก ดังที่ผ่านมามีเหตุเครื่องบินตก

สภาพเศรษฐกิจโลก ผู้นำทางการค้าจะเป็นผู้กำหนดทิศทาง แต่จะเกิดประเทศที่เติบโตทางการค้าและเศรษฐกิจประเทศเล็กๆ ที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าภายใต้ความต้องการและการควบคุมของประเทศที่ต้องการรับสินค้าเข้าประเทศตน ทำให้ผู้ผลิตจากประเทศเหล่านี้ ได้รับโอกาสและการเติบโตทางการค้าอย่างเห็นได้ชัด เช่น เวียดนาม และจะเกิดประเทศใหม่ๆ ขึ้นมาอีกในภูมิภาค จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแน่นอน

ปัญหาผู้ลี้ภัยยังคงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จะสร้างให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุข เกิดโรคภัยและโรคระบาดร้ายแรง อีกทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก อากาศของโลกแปรปรวน ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ทำให้หลายๆ ฝ่ายไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง

ในรอบไตรมาสนี้จะเริ่มเกิดปัญหาที่เด่นชัดขึ้น

ทิศทางดวงชะตาประเทศไทย

การเมืองช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ (บทความนี้เขียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562) มีไฮไลต์สำคัญคือการประกาศจุดยืนของพรรคการเมือง ถึงความชัดเจนการจับขั้วทางการเมือง ที่จะเกิดภายหลังการเลือกตั้ง เพื่อเรียกเรตติ้งในช่วงโค้งสุดท้ายเรียกคะแนนเสียงเข้าพรรคตนเอง

แต่อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน หลังการเลือกตั้งยังต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่า ส่วนผสมที่วุ่นวายในแต่ละขั้วการเมือง จะผสมผสานกันลงตัวอย่างไร

แน่นอนที่สุดผลประโยชน์ต้องมาก่อน

เรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร

อย่างที่เคยพยากรณ์ไปแล้วว่า การเมืองและการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ปลายทางของการร่วมรัฐบาลเป็นฟันเฟืองที่ขบกันมีจังหวะสะดุด มากไปด้วยรอยต่อ ถึงบางช่วงต้องหยุดด้วยซ้ำไป

การเจรจาทิศทางหลังการเลือกตั้งยืดเยื้อ เพียงเพื่อหาจุดร่วมที่พอจะไปด้วยกันได้เท่านั้นเอง

ภาพการสืบทอดรอยต่อช่วงอำนาจยังคงมีแฝงให้เห็น คละเคล้ากลิ่นอายของการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่ผลประโยชน์ที่ผู้มีเสียงข้างมากกว่าย่อมจะเป็นฝ่ายมีชัยในการแบ่งสรรปันส่วน

ปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กเป็นธรรมดาที่มีให้เห็นได้ในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย

หลังจากการฟอร์มทีมการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว มีภารกิจสำคัญๆ มากมายที่จะเกิดขึ้น ทั้งฝ่ายงานหลวงและงานราษฎร์ และที่สำคัญที่สุดการสานต่องานโครงสร้างหลักของประเทศ รัฐบาลจะมุ่งเน้นหาเงินทุกรูปแบบเพื่อนำไปใช้จ่าย ภาระหนี้สินมากมาย

ผลนั้นจะตกอยู่กับประชาชนไม่ว่าเศรษฐีหรือคนยากจน ย่อมได้รับผลกระทบกันไปตามสัดส่วน

แม้ว่ามีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นบ้าง ภายหลังที่เริ่มเห็นความมั่นคงทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง มองในแง่ภาคธุรกิจ การลงทุน หุ้น ตลาดเงิน ตลาดทุน ที่เคยชะลอตัวกลับเริ่มเห็นผลในทางที่ดี หากมองในภาพใหญ่ๆ แล้ว ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จริงๆ คือผู้มีช่องทางและได้รับโอกาสทางธุรกิจ เครือข่าย สายป่านทั้งเงินลงทุน พันธมิตร ความเชี่ยวชาญในฐานะผู้นำทางธุรกิจย่อมจะเป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทนจริงๆ

แต่ในด้านประชาชนแล้ว จะได้รับผลกระทบและต้องมีภาระมากยิ่งขึ้นในการปรับตัวด้านต่างๆ ทั้งรายได้ กฎเกณฑ์ระเบียบทางสังคม ภาพดาวเอื้อผลดีให้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น

การก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ที่สำคัญๆ ระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคม การขนส่ง สะพาน ถนน ทางเชื่อมสำคัญๆ ต่างๆ หลายๆ โครงการก่อสร้าง รัฐบาลใหม่จะมีบทในการควบคุมงบประมาณ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการในโครงการต่างๆ เพื่อลดต้นทุน ในขณะเดียวกันประเทศชาติและรัฐบาลจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้วย

การต่างประเทศได้รับความกระทบกระเทือน มีปัญหาให้ประชาชนยุ่งยากใจ และต้องดิ้นรนมากขึ้นเพราะสวัสดิการรัฐบาลไม่ได้เอื้อผลความสะดวกสบายให้กับประชาชน อีกทั้งต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาด โรคติดเชื้อ

และโรคที่มาพร้อมกับความแปรปรวนด้านสภาพอากาศ และภัยธรรมชาติ เช่น ฝุ่นควัน สารพิษ สารเคมี ที่ปลอมปนมาในรูปวัตถุดิบอาหาร

พระจันทร์เพ็ญคราวนี้นำความยุ่งยากหรือความคับขันมาสู่รัฐบาล

อาจมีบางกลุ่มนัดหยุดงาน ความไม่พอใจในหมู่คนงาน เกิดความขัดแย้งกันในระหว่างประชาชนและผู้นำประเทศ หรือระหว่างสภาสูงกับสภาล่าง

รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นจะมีความมั่นคงต่อเนื่องไประยะหนึ่ง จะอำนวยโชคดีให้กับรัฐบาลและผู้ปกครองสูงสุดของประเทศ มีเกียรติยศและความสำเร็จผลทั้งในและนอกประเทศ

มีการตั้งรัฐบาลใหม่หรือรัฐสภาใหม่ ตลอดจนกิจกรรมของระบบสถาบันหรือรัฐบาล ประเทศชาติอาจได้รับการส่งคืน หรือมีโชคลาภจากของเก่า วัตถุโบราณ ที่เป็นมรดกและสมบัติของประเทศ

สิ่งที่ควรเฝ้าระวังคือเกิดปัญหาด้านการเงิน อยู่ในสภาพไม่คล่อง ขาดแคลนเงินอย่างหนัก ราวกับโดนชะตากรรมรังแกจากผลการกระทำต่างๆ ที่ใช้เงินสะพัด ต้องหาแหล่งเงินทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการชักชวนต่างชาติมาร่วมการลงทุนบางอย่างที่รัฐบาลหรือประเทศจะได้รับประโยชน์

แต่จะมีการสูญเสียเสถียรภาพในตลาดหุ้น ธนาคาร การลงทุนที่ผันผวน ส่งผลต่อระบบตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมา ค่าเงินบาทจะแข็งขึ้นก็ตามแต่ในที่สุดก็เกิดร่วงและผันผวน ทิศทางก็ยังเป็นไปตามกลไกของเศรษฐกิจ

จึงควรรอบคอบในการดำเนินการในทุกด้าน

บทความก่อนหน้านี้อธิบดี สถ. ย้ำ อปท. ต้องเร่งช่วยเหลือประชาชน ชี้ อปท. ดำเนินการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกให้พี่น้องประชาชนได้
บทความถัดไปกระทรวงศึกษาธิการ สถาปนาครบ 127 ปี ยกย่องพระดี หลวงพ่อสะอิ้ง เจ้าคุณแย้ม ชู ‘หลวงพี่น้ำฝน’ ผู้ทำประโยชน์อาชีวะ