กางโหราศาสตร์62 : ระวัง! รัฐบาลอาจเปลี่ยนแปรต้องลาออก-ความแตกแยกระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำ

วันปีใหม่ทางโหราศาสตร์

สวัสดีปีใหม่ วันขึ้นต้นรอบปีใหม่โหราศาสตร์ พ.ศ.2562 วิชาโหราศาสตร์บูรพาจารย์ท่านจะแนะนำให้ “กระทำตัวในการดำเนินชีวิตในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด ชิงกระทำแต่เรื่องด้านบวก หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านลบ”

ในทางรูปธรรม วันนี้ให้งดสิ่งที่จะเป็นรายจ่ายที่นอกเหนือจากเรื่องการดำรงชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงปัญหาทะเลาะเบาะแว้ง กระทำตนให้มีความสุขกับคนรอบตัว ครอบครัวคนที่ตนรัก ระวังการเกิดอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ กระทำตนให้เปรียบเสมือนผู้ร่ำรวยมั่งคั่ง เช่น การนำเงินใส่กระเป๋าให้เต็ม กระเป๋าจะได้ไม่แฟบ

ในทางนามธรรม ท่านสามารถปฏิบัติตนทางศาสนาตามที่ท่านนับถือศรัทธา (งดการบริจาค) การกระทำเกี่ยวกับสมาธิ จิต ศึกษาเรื่องทางศาสนา ฯลฯ โดยเริ่มตั้งแต่กลางวัน ช่วงก่อนเที่ยงของวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงหลัง 18.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 หรือช่วงเช้าของวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลาที่กำหนด

วันขึ้นต้นรอบปีใหม่ทางโหราศาสตร์ การยึดถือตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป คงคล้ายๆ กับวันขึ้นต้นของรอบปีใหม่ตามประเพณีไทยที่ตรงกับวันที่ 13 เมษายน หรือวันสงกรานต์ ส่วนประเพณีของคนจีนจะยึดถือวันตรุษจีน เป็นวันขึ้นต้นรอบปีใหม่ จะแตกต่างกันเนื่องจากการคำนวณและยึดถือตามประเพณีของแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น การกำหนดวันขึ้นปีใหม่ทางโหราศาสตร์ไทยยึดถือ “วันสงกรานต์” โหราศาสตร์จีนยึดถือตามที่เรียกว่า “วันตรุษจีน” นั้นยึดถือการคำนวณทางจันทรคติ

ในทางวิชาโหราศาสตร์สากล (รวมทั้งโหราศาสตร์ยูเรเนียน) ที่นิยมใช้กันทั่วโลกที่เป็นสากลนิยม จะยึดถือการคำนวณจากวันที่ ดวงอาทิตย์ยกเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ เรียกกันว่า “วันเห-มายัน” เป็นวันเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในซีกโลกภาคเหนือ

การคำนวณจะคำนวณโดยการอิงระยะการโคจรของดวงอาทิตย์ในทางดาราศาสตร์ (รายละเอียดทางดาราศาสตร์และวันที่ดวงอาทิตย์ยก 22 ธันวาคม วันเห-มายัน กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี – Hilight Kapookhttps://hilight.kapook.com>view)

หลักวิชาโหราศาสตร์บูรพาจารย์วิชาโหราศาสตร์สากล (รวมทั้งวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน) นับแต่โบราณมา ท่านยึดถือวันขึ้นต้นปีใหม่เป็น “วันแม่แบบ” ของปีนั้นๆ สำหรับกฎเกณฑ์ของบุคคลทั่วไปที่ศึกษาและไม่ได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ บูรพาจารย์ท่านจะแนะนำให้ “กระทำตัวในการดำเนินชีวิตในวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุด ชิงกระทำแต่เรื่องด้านบวก หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านลบ” ในวันเห-มายันเพื่อเป็นรูปแบบของลักษณะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลนั้น จะเป็นแนวทางที่ได้ประสบตลอดปีที่จะเวียนเข้ามาในการดำเนินชีวิต

ในปี พ.ศ.2562 วันเห-มายันจะเป็นวันเสาร์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 05.22.39 น. ของประเทศไทย ช่วงระยะเวลาที่ใช้ยึดถือท่านกำหนดให้ “ก่อนหน้าที่จะถึงเวลากำหนด 24 ชั่วโมงและหลังจากเวลากำหนด 12 ชั่วโมง”

สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ บูรพาจารย์ท่านจะนำวันเวลาดังกล่าวมาผูกเป็นดวงชะตาขึ้น ตามแต่ละท้องถิ่นโดยยึดถือตำแหน่งละติจูดและลองจิจูด เป็นการกำหนดเหตุการณ์ของพื้นที่นั้นๆ เพื่อนำมาสำรวจดูว่า ในระยะปีต่อไปที่จะเข้ามา มีเหตุการณ์ดี-ร้ายต่อพื้นที่ที่กำหนดไว้อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์โลก สภาวะการเมือง และภัยพิบัติที่จะมาในรูปแบบต่างๆ ท่านที่สนใจสามารถหาอ่านจากมติชนสุดสัปดาห์ฉบับนี้ ในบทความพิเศษ “พยากรณ์ดวงชะตาโลกและดวงประเทศไทยปี พ.ศ.2562” หน้า 61 วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยอาจารย์ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ

ดวงชะตาปีใหม่หรือดวงชะตาเห-มายัน สามารถนำไปพิจารณาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่จะเป็นไปต่อชะตาชีวิตของมนุษย์หรือดวงชะตาบุคคลทั่วไป ในการพิจารณาผู้ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์สามารถพิจารณาตามระบบวิชาโหราศาสตร์ที่ได้ศึกษากำหนดมา โดยนำดวงชะตาของวันเวลาสำคัญที่อุบัติขึ้นนั้นมาตรวจพิจารณาดูการส่งผลกระทบต่อดวงชะตาอย่างไร ลักษณะภาพดวงชะตาวันปีใหม่ พ.ศ.2562 ของทางโหราศาสตร์ในปีนี้

จะขอนำข้อมูลที่สำคัญๆ มาแสดงให้ผู้ที่สนใจศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลที่นำขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาได้พิจารณาจากดวงชะตาโหราศาสตร์สากลจากโปรแกรมโซล่าไฟร์ (Solar Fire)

จากภาพดวงชะตาอาทิตย์ยกเข้าราศีมกร หรือดวงชะตาวันเห-มายัน ดวงชะตาปีใหม่ ดาวอาทิตย์มาในเรือนชะตาที่ 1 โคจรสู่ดาวเสาร์ที่อยู่ในตำแหน่งเส้นแบ่งเรือนที่ 2 ดาวพุธกุมดาวพฤหัสในเรือนที่ 12 จุดเมริเดียนมีดาวเนปจูนในเรือนที่ 4 สัมพันธ์ในมุม 180 องศา 60 องศากับดาวศุกร์ในเรือนที่ 11 จุดลัคนาทำมุมสัมพันธ์ 150 องศากับดาวมฤตย์ในเรือนที่ 5

เรื่องสำคัญแสดงถึงความหมายระบบโหราศาสตร์สากล ในเรื่องความทุกข์ยาก ความลำบากของประเทศ ประชาชนคนไทยโดยรวมต่อการดิ้นรนในการดำเนินชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจและเศรษฐทรัพย์ที่ย่ำแย่ ธุรกิจการเงินของชาติได้รับความเสียหายอย่างหนัก การธนาคาร ธุรกิจด้านการเงินอยู่ในฐานะคับขัน ภาษีอากรจะตกต่ำอาจมีการเก็บภาษีเพิ่ม

การลงทุนประสบแต่ความผันแปรโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เรื่องของเครื่องจักรกล รถ และสภาพของความแร้นแค้นของกรรมาชน พืชผลไร่นา ลงทุนในด้านการท่องเที่ยว สถานที่บันเทิง สภาวะการลงทุนของตลาดการค้า หุ้น ให้ความอับโชค

รัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปรต้องลาออก มีการวิพากษ์อย่างหนัก ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาเกิดความยุ่งยาก เด็กเยาวชนได้รับความยุ่งยากเกิดการกระทบกระทั่ง เกิดปากเสียง และการแตกแยกระหว่างชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำ

วงการชนชั้นสูงมีความเห็นขัดแย้ง ผลประโยชน์ของสภาสูงและสภาล่างเกิดผลกระทบ

บทความก่อนหน้านี้กรองกระแส / ประวิตร สมคิด 2 เป้า การเมือง เศรษฐกิจ ดิสเครดิต คสช.
บทความถัดไปสรุปข่าวรอบสัปดาห์ : “ยิ่งลักษณ์” นั่ง ปธ.คุมท่าเรือซัวเถา / “บิ๊กตู่” ปลื้ม อียูปลดใบเหลืองประมง / ครม.เห็นชอบ “ไล่ออก-ปลดออก” ขรก.เอารถประจำตำแหน่งใช้ส่วนตัว