อ่านอนาคตไม่ยากหรอก! “เทคนิคการซ่อมดวง” เรื่องลึกในโหราศาสตร์ไทย

รู้ชีวิต…ด้วยดวงดาว

“ศ. ดุสิต

อ่านอนาคตของคุณไม่ยากหรอก…แค่รู้จักดาว 10 ดวงเท่านั้น! เรื่องลึกในโหราศาสตร์ไทยชุด “คลังโหร”

เทคนิคการซ่อมดวง

คุณคงเคยเห็นดวงชาตาบางดวงที่พอตรวจดูดาวต่างๆ ในดวงแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นดวงที่ “ไม่ไหว” คือมีดาวเสียอยู่มากกว่าดาวดี เช่น ดาวดีๆ ก็ไปสถิตในทุสถานภพกันหมด ดาวที่อยู่ในภพดีต่างก็มีอันเป็นโดยได้มาตรฐานเลว เป็นนิจเป็นประเป็นมหาจุล ฯลฯ อะไรอย่างนี้แหละ รวมความแล้วเราเรียกดวงอย่างนี้ว่า “ดวงจู๋”

หรือบางทีดวงไม่ “จู๋” หรอก แต่ชาตาของเจ้าของดวงกำลังจู๋อย่างแรง ชีวิตเข้าที่อับจนหรือต้องรับทุกข์ทรมานครั้งเดียวหลายอย่างหลายกระทอก จนเจ้าตัวเองถึงกับท้อในชีวิต ดวงอย่างนี้ก็จัดอยู่ใน “ดวงจู๋” เหมือนกัน เพราะทำให้ชาตาชีวิตล้มเหลว ทุกข์ทน จนแทบจะไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนอีกต่อไปแล้ว

ดวงจู๋นี้ก็เท่ากับเป็นดวงเสียนั่นแหละ รถเสียเรายังซ่อมกันได้ แล้วดวงคนจะซ่อมได้บ้างไหม?

ได้ครับ แต่ต้องหาช่างดีๆ เก่งๆ มาซ่อมให้นะ

การซ่อมดวงไม่เหมือนกับการซ่อมรถ การซ่อมดวงนั้นมีความละเอียดซับซ้อนยิ่งกว่าการซ่อมรถมากมายนัก เพราะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่าง

การซ่อมก็ต้องทำอย่างประณีตบรรจง ไม่ประมาท ผู้ซ่อมก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิชาโหราศาสตร์อย่างแท้จริง

ไม่เช่นนั้นแล้วการซ่อมก็ไม่ได้ผล ดวงเจ๊งอยู่ยังไงก็เจ๊งอยู่ยังงั้นแหละ

การซ่อมดวงนี้ถ้าผู้ซ่อมเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในศิลปะของโหราศาสตร์จริงๆ ก็สามารถที่จะทำให้ชาตาของดวงที่เสียนั้นกลับดีขึ้นได้ ซึ่งบอกแล้วว่าต้องใช้วิชาการขั้นสูงที่ละเอียดลออมาก นั่นหมายถึงความต้องการที่จะให้ดวงกลับดีในระดับที่คืนสภาพเดิมหรือเกือบถึงสภาพเดิม

ซึ่งในระดับนี้จะต้องใช้การสอนกันแบบตัวต่อตัว และใช้เวลาในการฝึกการทำดวงไม่น้อย

จึงไม่ปรากฏว่าจะมีผู้ใดสอนให้นักศึกษาเล่าเรียนวิชานี้กันมากนัก

อาจเป็นเพราะต้องใช้เวลามาก และบางปัจจัยก็จะต้องนำเอาหลักพุทธศาสน์มาใช้ร่วมด้วย เช่น ต้องมีการสวดมนต์บทต่างๆ เพื่อช่วยนำดวงกลับคืนมาสู่สภาพปกติ เป็นต้น

แต่…แต่ก็มีการซ่อมดวงในแบบฉุกเฉินหรือแบบกะทันหันด้วย เหมือนคนที่ขับรถไปตายกลางทางแล้วโทรศัพท์เรียกช่างไปซ่อมให้ที่กลางถนนนั่นแหละ ซ่อมพอให้รถใช้ขับไปยังอู่ซ่อมได้เท่านั้น

การซ่อมดวงแบบนี้ก็มีเหมือนกัน เป็นการซ่อมให้พอใช้ได้ คือดีขึ้นจากภาวะปัจจุบันที่ทุกข์ทนอยู่ให้มีการคลี่คลายขึ้นบ้างเท่านั้น

ผมจะแจกแจงถึงวิธี “ซ่อม” แบบฉุกเฉินนี้แหละให้คุณๆ ทั้งหลายได้เรียนรู้กัน การซ่อมฉุกเฉินนี้ไม่ต้องใช้ความละเอียดเท่าไหร่นัก แต่ก็จะชุ่ยไม่ได้เป็นอันขาด แม้ว่าวิธีการจะไม่ยากนักก็ตาม

เอ้า-ใครอยากเรียนก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆ ผมจะไม่สอนด้วยการพูดใส่ไมโครโฟนเด็ดขาดเพราะจะถูกอาจารย์แช่งเอา

ถ้าต้องการซ่อมดวง ให้ทำดังนี้ :-

1. ตรวจดวงชาตาที่จะซ่อมให้ละเอียดว่า เสียตรงจุดไหน ภพอะไร ดาวอะไรทำให้เสีย ถ้ามีเสียหลายภพหลายจุด ให้ดูว่าจุดไหนที่ควรจะซ่อมเป็นจุดแรกเพื่อให้เจ้าชาตาค่อยยังชั่วขึ้น แล้วจำดาวนั้นไว้

2. นำดาวนั้นมาหาทักษาจรในอายุย่างของเจ้าชาตา ได้เท่าไรเอากำลังของบริวารจรปีนั้นบวกกับอายุย่างแล้วเอา 12 หาร เศษเท่าใดตราไว้

3. สวดขอพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ 3 จบ (พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ, ธัมมัง…) และนโมอีก 3 จบ

4. เปล่งคำว่า “ข้าฯ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ จงดลบันดาลให้ความหวังที่ข้าฯ จะแปรชาตาของ…(เอ่ยชื่อเจ้าชาตา) ให้กลับดีขึ้น …(ชื่อเจ้าชาตา) ผู้นี้เป็นคนดี เป็นผู้มีคุณธรรมและศีลธรรมอันดี สมควรที่จะได้รับชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ขอองค์คุณแห่งสามโลกจงอวยพรให้แก่ชาตานี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า… สาธุ”

5. เมื่อสวดจบแล้วให้ตรวจดูว่า หลังจากเอา 12 หารอายุย่างแล้วเหลือเศษเท่าใด ให้ถือว่าเป็นจำนวนที่จะต้องขับดาวในชาตาให้เคลื่อนไปตามเศษนั้น เช่น เศษ 3 ก็ขับไปอีก 3 ราศี แต่คงลัคนาไว้ (อยู่ราศีเดิม) แต่มีจุดสำคัญในการซ่อมอยู่ที่ จะต้องทำให้ดาวที่เป็นตัวการทำลายชาตาชีวิตนั้นตกต่ำลงให้ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

6. ผูกดวงใหม่นี้ลงในบัตรดวงใหม่ ให้เจ้าชาตารับบัตรดวงนี้ไปจากมือผู้ซ่อมดวงด้วยความเคารพ (หรือผู้ซ่อมดวงนำบัตรดวงนี้ไปวางไว้บนพานหน้าที่บูชาอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นที่เคารพ แล้วให้เจ้าชาตามากราบและหยิบบัตรดวงไป)

7. ผู้พยากรณ์ควรอธิบายถึงชาตาในดวงที่ผูกขึ้นใหม่นั้นให้เจ้าชาตาฟัง เพื่อให้เจ้าชาตาเข้าใจได้ว่า ดวงชาตาของเขาแม้จะยังไม่ดีถึงที่สุด แต่ก็จะดีขึ้นได้แค่ไหนอย่างไร และให้เจ้าชาตานำบัตรดวงนั้นไปวางเก็บบนที่บูชา (สุดแต่เจ้าชาตาจะนับถือศาสนาใด) ของเขาอย่างน้อยเจ็ดวัน

และในช่วงเวลาเจ็ดวันนี้เจ้าชาตาจะต้องทำตัวเป็นคนดีเท่าที่จะดีได้ เช่น ทำบุญตักบาตรทุกวัน, ถือศีลห้าหรือแปด, ไม่กระทำชั่วทุกชนิด (ถ้าทำชั่วอยู่แล้วเช่นเสพติดยาจะต้องหยุดให้ได้ในเจ็ดวันนี้ ถ้าหยุดไม่ได้ ชาตาจะไม่เปลี่ยน) กระทำความดี เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น, ให้ทานแก่คนยากไร้ หรืองดโกรธให้ได้ภายในเจ็ดวันนี้ (ขอแค่เจ็ดวันนี้แหละ)

คุณจะเห็นว่า ทั้ง 7 ข้อนี้เป็นการกระทำที่ประกอบกันทั้งผู้พยากรณ์และเจ้าชาตา คือทั้งคู่จะต้องร่วมกันในกรณีนี้ จะทำแต่ฝ่ายเดียวมิได้ (เฉพาะข้อ 7 สำคัญที่สุด) พิธีการที่บอกมานี้เป็นเพียงระดับย่อ ซึ่งใช้ในกรณีเร่งรัด ไม่ใช่กรณีซ่อมโดยสมบูรณ์ ซึ่งนั่นจะเป็นพิธีการที่ใหญ่กว่านี้ การสวดจะมีมากกว่านี้ และวิธีการซ่อมก็จะละเอียดมากกว่านี้อีกกว่าสองเท่าตัว

เพื่อความเข้าใจ ผมจะขับดวงให้ดูเป็นตัวอย่างสักดวงหนึ่ง ดังนี้

dfvdvzd

dvwfwfwqf

สมมติว่าเจ้าชาตานี้มาหาเราในตอนที่เขามีอายุย่าง 56 ปี ด้วยความเดือดร้อนหลายอย่าง คือการงานก็กำลังเสื่อมถอย เพราะถูกเจ้านายตั้งกรรมการสอบสวนอยู่ ภรรยาก็กำลังระหองระแหงกัน จนมีเค้าว่าจะต้องเลิกรากันในอนาคตอันใกล้นี้ ลูกที่มีอยู่คนเดียวก็ไม่เคยเชื่อฟังเลย อายุตั้ง 21 แล้วยังเรียนไม่จบ ตอนนี้ถูกตำรวจจับข้อหามั่วสุมเสพยา

ที่สำคัญก็คือบ้านที่เช่าเขาอยู่ขณะนี้เจ้าของบ้านยื่นใบสั่งมาแล้วว่าขอบ้านคืน เพราะตนเองขาดส่งค่าเช่ามาสามเดือนแล้ว

เครียดจนไม่รู้จะทำอย่างไร คิดจะฆ่าตัวตายอยู่ทุกวัน

เจ้าชาตานี้เกิดวันจันทร์ แต่การซ่อมดวงจะต้องใช้ดาวที่นำซ่อมมาหาทักษาจร ซึ่งในกรณีนี้เรามองเห็นดาวเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกัมมะเป็นดาวที่ให้ความรุนแรงมากกว่าดาวอื่น (ดาวเสาร์จรอยู่ในราศีกันย์เรือนพุธ) จึงต้องนำเอาดาวเสาร์มาหาทักษาจร อายุย่าง 56 ปีจึงตกที่ภูมิพฤหัสฯ มีดาวอาทิตย์เป็นศรี และมีเสาร์ตัวการเป็นกาลกิณี เมื่อพฤหัสฯ เป็นบริวารจรมีกำลัง 19 นำ 19+56 ซึ่งเป็นอายุย่างได้ 75 เอา 12 หารได้ลัพธ์ 6 เศษ 3 จึงนำ 3 มาขับดาวในดวงไปอีก 3 ราศี ก็ได้เป็นดวงตัวอย่างที่ทำให้ดูนั่นแหละ

คุณลองดูที่ดวงซ่อมแล้วซี จะเห็นว่าเป็นดวงที่ดีกว่าดวงเดิมของเขาไม่น้อย และดวงนี้สามารถใช้กับชีวิตของเจ้าชาตานี้ได้จนกว่าจะอายุครบ 56 ปีเต็ม

ผมคงไม่ต้องมาอ่านดวงให้ฟังอีกหรอก เพราะไม่ใช่เจตนารมณ์ของบทความนี้ บทความนี้ต้องการเพียงเปิดเผยวิธีการซ่อมดวง (แบบฉุกเฉิน) ให้คุณได้ศึกษากันเท่านั้นว่ามีลีลาอย่างไร จะเหมาะกับคุณสักแค่ไหนก็ว่ากันไป

หน้าที่ของผมก็หมดลงเพียงแค่นี้ ใครที่อ่านไม่เข้าใจขอให้อ่านซ้ำอีกรอบนะครับ สองรอบยิ่งดีใหญ่ แล้วคุณจะเข้าใจได้ดีขึ้น เมื่อเข้าใจดีแล้ว เวลาจะทำการขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าไม่ยากนัก ผลของมันอาจทำให้คุณได้รับกุศลผลบุญในการช่วยผู้อื่น ถึงจะไม่ได้ช่วยด้วยเงินทอง การช่วยด้วยวิธีนี้ก็นับว่าบุญแรงเหมือนกันนะครับ

ความจริงสูตรวิชาที่ผมนำมาเสนอนี้ไม่ใช่เป็นสูตรวิชารที่คุณจะได้ทั่วไป แต่เป็นวิชาที่อยู่ในเกณฑ์ระดับลึกซึ้งที่หาได้ยาก แม้จะมีหลายคนรู้ถึงวิชานี้ดีแต่เขาก็ไม่นำเอาวิชาอย่างนี้มาเปิดเผยให้รู้กันทั่วไปหรอก มีแต่คนปากบอนอย่างผมนี่เท่านั่นที่เอามาเปิดให้คุณ ได้รู้กันอย่างสิ้นไส้สิ้นพุงผมไปเลย คุณได้ไปแล้วก็พิจารณากันเองเถอะว่าจะเก็บรักษาไว้ให้ดีหรือจะใช้อย่างพร่ำเพรื่อไม่ต้องดูเหตุดูผลใช้ว่าสมควรที่จะต้องใช้วิชานี้หรือไม่ สักแต่ว่าใครรู้สึกว่าดวงไม่ดีก็ซ่อมกันตะพึดตะพือไป แบบนี้ก็จะไม่ได้ผลอะไรเลย

เพราะนั่นแสดงว่าผู้ใช้ยังใช้ไม่เป็นนั่นเอง

หมดหน้าที่ของผมแล้วในเรื่องนี้ คอยพบของดีใหม่ในฉบับหน้าครับ