อนุบาลสมุทรสงคราม จำลอง ออกเสียงประชามติ ให้นักเรียน ลงคะแนน เสมือนจริง

ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายธัญญะ มั่นคง ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม พร้อมคณะครู และคณะกรรมการนักเรียน ได้มีการจัดจำลองการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รวม 1,200 คน ได้ร่วมลงคะแนนเหมือนจริง มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการลงประชามติ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้กับนักเรียนเพื่อไปเชิญชวนและถ่ายทอดความเข้าใจขั้นตอนการลงประชามติให้กับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ, ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ เป็นต้น

201607220935095-20150302111756-768x432

นายธัญญะ กล่าวว่า การสาธิตการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ของ ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายให้จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ อีกทั้งทำความเข้าใจขั้นตอนการลงประชามติให้กับนักเรียน ภายใต้กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ จึงจำลองการลงคะแนนออกเสียงประชามติเหมือนจริง ตามขั้นตอนการลงคะแนนออกเสียงประชามติ คือ 1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง 2.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียง 3.รับบัตรออกเสียงโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรออกเสียง พร้อมรับบัตรลงออกเสียง 1 บัตร 4.เข้าคูหาทำเครื่องหมาย X (กากบาท) ลงในช่อง “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” ทั้งสองประเด็น 5.เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วพับบัตรออกเสียงให้เรียบร้อยและหย่อนบัตรลงในหีบบัตรด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ได้มีส่วนร่วมลงคะแนนออกเสียงประชามติจำลองในครั้งนี้ อีกทั้งยังรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกลับไปถ่ายทอดความรู้สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ, ขั้นตอนการออกเสียงลงประชามติ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ปกครองไปร่วมลงประชามติในวันที่ 7 ส.ค.59 ซึ่งโรงเรียนหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการส่งเสริมให้การลงประชามติเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย

201607220935096-20150302111756-768x432

ด.ช.สรวิชญ ผิวนวล นักเรียนชั้น ป.6/1 กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงประชามติ แม้จะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ ทำให้ยังไม่มีสิทธิลงคะแนนแต่ก็สามารถนำความรู้กลับไปเชิญชวน พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ไปออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม