กสทช. ส่งหนังสือสั่งปิดพีซทีวีแล้ว มีผลหลังเที่ยงคืนนี้

วันนี้ (21 ก.ค.) กสทช.ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องพีซทีวี ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าว ชั้น 5 เพื่อให้ยุติการออกอากาศ โดยให้มีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากขัดประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ พ.ร.บ.กสทช. ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 41/2559 โดยอาศัยอำนาจความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งให้ กสทช. และ กสท. ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง อาญา และวินัย จากการเข้าควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เสนอข้อมูลข่าวสารหรือการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน