รองโฆษกตร. ยืนยัน “โปเกมอนโก” กระทบความมั่นคง ขอผู้เล่นเคารพกฏหมาย

AFP PHOTO / dpa / Sophia Kembowski / Germany OUT

รอง โฆษก ตร. ยืนยัน “โปเกมอนโก” กระทบความมั่นคง ขอผู้เล่นเคารพกฏหมาย ระวังมิจฉาชีพใช้เป็นเครื่องมือพร้อมฝากผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลาน สำหรับเยาวชน
พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกระแสความฮิตของเกม โปเกมอนโก ที่ขณะนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนที่ร่วมเล่นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้พบว่าบางพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการเล่นเกมดังกล่าวแล้ว อย่างเช่นการเล่นเกมขณะขับรถซึ่งส่งผลให้การจราจรติดขัด และยังถือว่าผิด พ.ร.บ. จราจร มีโทษปรับตั้งแต่ 400-1000 บาท และอันตรายต่อชีวิตของผู้เล่นอีกด้วย จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มผู้เล่นให้พิจารณาความเหมาะสม ควรเคารพสิทธิ์ผู้อื่น และเคารพกฏหมาย ซึ่งหลงัจากนี้เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดกวดขันจับกุมมากขึ้น

ส่วนที่ตัวเกมมีการใช้แผนที่เป็นเส้นทางในการดำเนินการเล่น และพบว่ามีการใช้สถานที่สำคัญหรือหน่วยราชการบางแห่งเป็นจุดที่ให้เก็บคะแนน หรือไอเทม ยอมรับว่าขณะนี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพราะในบางสถานที่ เป็นสถานที่ต้องห้าม หรือสถานที่สำคัญที่ต้องมีการระวังสูง ซึ่งเชื่อว่าทางผู้ผลิตเกมไม่ได้ตั้งใจหรือคำนึงถึง แต่ขอฝากถึงกลุ่มผู้เล่นให้มีการตรวจสอบและเล่นให้พอเหมาะพอสมควร และไม่ฝ่าฝืนต่อการบุกรุกสถานที่สำคัญ

รวมถึงหากมีการเล่นเกมในพื้นที่เสี่ยงมากๆ ก็ขอให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะใช้เกมเป็นเครื่องมือในการดักทำร้ายหรือลักทรัพย์ ซึ่งสำหรับเยาวชนหรือวัยรุ่น ก็ขอให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำ หรือเฝ่าสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานให้เล่นเกมส์ ในพื้นที่ปลอดภัย บางส่วนก็พบว่าเรียกใช้บริการแท๊กซี่ทำให้เป็นภาระผู้ปกครอง