สุดซาบซึ้ง..“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงกราบแทบพระบาท “สมเด็จพระเทพ-ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์”

พสกนิกรซาบซึ้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ โดยเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงกราบถวายบังคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยความเคารพยิ่ง

ที่มาคลิป ROYAL WORLD Thailand – สำนักข่าวรอยัลเวิล์ด ประเทศไทย

บทความก่อนหน้านี้วอน อย่าติง-ไล่ล่าคนไม่แต่งดำ ชี้ ทุกวันนี้เป็นสีแห่งความจงรักภักดี
บทความถัดไปภาพความผูกพัน “สมเด็จพระบรมฯ-ทูลกระหม่อมฯ” เมื่อครั้งทรงพระเยาว์