จตุพร พรหมพันธุ์ : ถ้า ‘ พล.อ.ประยุทธ์’ ไม่เปลี่ยนคำพูด

นายกฯ ประกาศว่า
ถ้าใครจะเข้ามาร่วมก็ได้…
หาก พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เปลี่ยนคำพูด
ผมอาจจะเชิญพี่น้องในระดับอำเภอไปสมัครอำเภอละ 500 คน
ระดับจังหวัดจังหวัดละ 3,500-5,000 คน
ในกทม. อาจจะเข้าไปสมัครศูนย์ละ 5,000-10,000 คน

จตุพร พรหมพันธุ์
แกนนำ นปช.
(6 ก.ค. 59)