สมชัย ศรีสุทธิยากร : ‘ตั้งยาก อยู่ยาก ยุบยาก’

ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ที่กกต.ออกแบบนั้น
เป็นการนำเอาประสบการณ์ของสำนักงานฯ
ซึ่งได้เห็นปัญหามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้พรรคการเมืองในอนาคต และพรรคการเดิมที่เป็นอยู่เกิดความเข้มแข็ง
โดยมีหลักการสำคัญคือ ‘ตั้งยาก อยู่ยาก ยุบยาก’

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )

ที่มา กกต.ส่งกม.พรรคการเมืองให้กรธ.แล้ว ไม่มีเซ็ตซีโร่ ชูหลักการ”ตั้งยาก-อยู่ยาก-ยุบยาก