ระบบอำนาจนิยมมีในสังคมไทยไหม?

“…รอบทศวรรษการเมืองไทย เราเจอการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง และแต่ละครั้งก็หยั่งรากอะไรบางอย่างไว้ และมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ มองเรื่องนี้อย่างไร

ผมพยายามมองให้เห็น ‘ระบบ’ เช่น ถามว่าระบบอำนาจนิยมมีในสังคมไทยไหม ก็ต้องตอบว่า มาๆ ไปๆ (on and off) สิ่งที่ทำไม่ต่างจากเดิม แต่ก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นไปทั้งภาคเอกชน นายทุนใหญ่ ระบบราชการ กองทัพ และบางอย่างมองแยกกันไม่ออกด้วยซ้ำว่าอยู่ในระยะ 10 ปีหรือกี่ปี…”

ธงชัย วินิจจะกูล

อ่านต่อ

สังคมเอียงขวา กับอนาคตประชาธิปไตยที่ ‘ไม่มีคำว่าสมบูรณ์’ | ธงชัย วินิจจะกูล