การจัดสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่มหรือพุ่งเป้า สร้างระบบการพิสูจน์ที่สิ้นเปลือง

ทำไม? รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ดีกับทุกคน มากกว่าสวัสดิการพุ่งเป้า “เฉพาะคนจน”

“….ในความเป็นจริงแล้วก็ยังพบว่านโยบายการพุ่งเป้าไปที่คนจน หรือสนับสนุนเฉพาะกลุ่มก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก

ประการแรก การจัดสวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่มหรือพุ่งเป้า สร้างระบบการพิสูจน์ที่สิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือระบบ เพื่อใช้ในการคัดกรอง อันส่งผลให้แทนที่งบประมาณจะถูกส่งตรงไปที่คนที่มีความต้องการกลับหมดไปกับการจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าเดินทาง หรือจ้างคนพัฒนาระบบเพื่อคัดกรอง

ดังเช่นในช่วงวิกฤตโควิด-19 รัฐบาลจ้างพนักงานพิทักษ์สิทธิ์จำนวนมาก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบว่าประชาชนที่ไม่ตรงกับเกณฑ์การจัดสวัสดิการของรัฐมีใครบ้าง และแม้สิทธิประโยชน์จะไม่ได้มากมายอะไร ก็ยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างคนเพื่อตรวจสอบ

เช่นเดียวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ก็เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างทนายความติดตามเงินกู้นับพันล้านบาท…”

อ่านต่อ

ทำไมรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ดีกับทุกคน มากกว่าสวัสดิการพุ่งเป้า “เฉพาะคนจน”