ต้องยอมรับสภาพ

#ตอนนี้เราเป็นนักกีฬาที่แก่ตัวลงแล้ว

ไม่ได้วิ่งเร็ว กระโดดสูงเหมือนเดิม สมรรถนะร่างกายเสื่อมลง จะให้แข่งกับนักกีฬาเด็กๆ เช่น เวียดนาม ก็ยาก เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ก็ไม่ค่อยมี ขณะที่ประเทศอื่นเจอปัญหาแก่ลงเหมือนกัน แต่เขาฝึกฝนทักษะอื่นจนกลายเป็นผู้เล่นที่เก่งแม้อายุมากขึ้น
.
เช่น สิงคโปร์ สร้างตัวเองกลายเป็นฮับของสตาร์ตอัพ แต่เรายังยึดอยู่กับอดีต และยังไม่เข้าใจอนาคต ดังนี้ทางรอด คือ
.
หนึ่ง ต้องยอมรับสภาพ และเลิกบอกตัวเองว่าเรายังเป็นนักกีฬาไฟแรงเนื้อหอมแบบในอดีต
.
สอง ต้องเป็นน้ำครึ่งแก้ว ควรไปศึกษายุทธศาสตร์และวิธีการของประเทศที่ทำสำเร็จแล้วนำมาปรับให้เหมาะกับเรา

________________________________________________
เศรษฐกิจโลก-เศรษฐกิจไทย มาถึง ‘3 จุดพลิกผัน’
https://www.matichonweekly.com/column/article_620243