ความเปราะบางของโครงสร้างการเมืองไทย

มิติหนึ่ง การควบรวมพรรคจึงเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่สะท้อนความเปราะบางของโครงสร้างการเมืองไทย โดยเฉพาะโครงสร้างรัฐธรรมนูญและกติกาต่อเนื่องที่ยังไม่ลงลอย

ข่าวการควบรวมพรรคจะไม่จบแค่นี้แน่นอนหลังจากนี้

อ่านต่อ
https://www.matichonweekly.com/column/article_618590