การฉีกรัฐธรรมนูญ

ในระบอบนี้ เขาตั้งใจมีรัฐธรรมนูญไว้ให้ฉีกมาแต่ต้นแล้วครับ ตรงกันข้ามกับที่พูดกันว่า รัฐธรรมนูญควรเป็นกติกาถาวร ที่ทำให้ความขัดแย้งไม่พัฒนาไปสู่ความรุนแรง รัฐธรรมนูญที่เขาร่างขึ้นหลายฉบับในเมืองไทยทนความเครียดของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ได้ ยิ่งกระตุ้นให้ความเครียดกลายเป็นความตึงเครียด และกลายเป็นความรุนแรงในที่สุด หรือพร้อมจะระเบิดทุกเวลา ฉีกรัฐธรรมนูญลงเสียอีก ที่ทำให้ความเครียดคลายลงไป
ไม่ต่างอะไรจากการชิงราชสมบัติในสมัยอยุธยา เป็นกลไกสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเมืองแบบนั้น ชิงกันเสร็จจนเปลี่ยนราชวงศ์ได้เมื่อไร ความเครียดก็ลดลงพอที่จะเกณฑ์ไพร่, เก็บค่านา, ค้าขาย, ทำพิธีกรรมขนาดใหญ่ ฯลฯ ต่อไปได้ดังเดิม โล่ง-อกไปทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม สังคมไทยเปลี่ยนไปในระยะหลังจนกระทั่ง การฉีกรัฐธรรมนูญนำความเครียดชนิดใหม่เข้ามา นั่นคือความไม่พอใจของประชาชนในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนผู้ฉีกรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องใช้ความรุนแรง ซึ่งยิ่งเพิ่มความเครียดแก่ระบบ
อ่าน #ศาลรัฐธรรมนูญ ในระบอบปฏิปักษ์ประชาธิปไตย | นิธิ เอียวศรีวงศ์