“พวกเราจะรอเล่นอย่างเดียว ผมเป็นประธานสโมสรฟุตบอล สุพรรณบุรี จึงต้องรอเล่นตามกติกาอย่างเดียว”

“พวกเราจะรอเล่นอย่างเดียว ผมเป็นประธานสโมสรฟุตบอล สุพรรณบุรี จึงต้องรอเล่นตามกติกาอย่างเดียว”
เป็น “นักการเมือง” ที่พูดจากความเป็น “นักกีฬา”

“ถ้อยคำ” อันมาจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา

บทความก่อนหน้านี้คนรอบข้าง : มนัส สัตยารักษ์
บทความถัดไปมือคนเราต้องว่าง แบมือออกมามือต้องว่างจึงจะสามารถหยิบทุกอย่างได้ จงทำให้ให้เหมือนมือ อย่ายึดถือไม่ยอมวาง ท่านกำอะไรไว้ถ้าจะหยิบของใหม่โดยไม่วางของเก่าก็หยิบไม่ได้