คำ ผกา : เราจะแพ้อีก และแพ้อีก

สนามของการโหวตประชามติครั้งนี้
จึงเป็น ‘สนามของอุดมการณ์’
และผลที่ออกมามันก็พิสูจน์ว่าในสนามนี้
‘ฝ่ายประชาธิปไตย’ แพ้ แม้จะแพ้อย่างสูสี
แต่หากเรายังดูเบาพลังทางอุดมการณ์และพลังทางวาทกรรม เราจะแพ้อีกและแพ้อีก

 

คำ ผกา
บทความ ‘ขัดขืนเพื่อความเป็นคน’
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 12-18 ส.ค. 59