คำ ผกา : สิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดตอนนี้ ไม่ใช่ “ความสุข”

สิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุด
ในตอนนี้ คือการกระจาย “เงิน” หรือ “ความมั่งคั่ง”
หรือที่เรียกกันว่า “การลดความเหลื่อมล้ำ”
และสิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดตอนนี้
ไม่ใช่ “ความสุข”
แต่คือ “ความปลอดภัย” ในชีวิต
ทรัพย์สิน และอนาคต!

 

คำ ผกา
บทความ “สิ่งที่ต้องการ” มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 31 ก.ค. 58
อ่านบทความเต็ม คลิก