พุทธะอิสระ : มีความสุขมากที่คนไทยฉลาดขึ้น

รู้สึกมีความสุขมากที่คนไทยฉลาดขึ้น
รู้วิธีที่จะเลือกให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น
แม้คนจะออกมาไม่มาก
แต่คนไทยเริ่มเห็นลัทธิประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์แบบ
ไม่เห็นด้วยกับนักการเมือง

พุทธะอิสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย และแกนนำ กปปส.
ไลฟ์แสดงความเห็นหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการว่าประชามติประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ
(8 ส.ค. 59)