แอนดรูว์ บิ๊กส์ : ‘ข้อสอบ’ นั้นถูกต้อง ไม่ใช่ว่าผิดข้อเดียวก็ไม่มีปัญหา

เวลาที่เราวัดผล
เราต้องมั่นใจ 100% ว่าทุกข้อที่เขาทำในข้อสอบถูกต้อง
ไม่ใช่ว่า ‘ผิดข้อเดียว’ ก็ไม่มีปัญหา

แอนดรูว์ บิ๊กส์
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
9 มิ.ย. 59

ที่มา : ข้อผิดพลาดใน O Net 2016 วิชาภาษาอังกฤษที่ทำให้ผมงง โดยแอนดรูว์ บิ๊กส์