ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร : หน้าที่โฆษกฯ คือชี้แจง ไม่ใช่โยนไปโยนมาเล่นการเมือง

หน้าที่ของโฆษกรัฐบาล
มีหน้าที่ชี้แจงข้อสงสัยแก่ประชาชนให้เกิดความชัดเจน
ดีกว่าโยนไปโยนมาเท่ากับว่ารัฐบาลก็เล่นการเมืองเอง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรี

ที่มา : ยิ่งลักษณ์แนะโฆษก รบ. หน้าที่คือแจงข้อสงสัยทริปฮาวาย ไม่ใช่โยนฝีมือกลุ่มการเมือง

บทความก่อนหน้านี้หน้า 8 : ไฟลามทุ่ง
บทความถัดไปการ์ตูน san_d1196 : รางวัลสำหรับยิง ‘ผู้หญิง’