ผู้ว่าฯกฟภ. เปิดวอร์รูม ศอส. เขต 3

นายเสริมสกุล   คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานในพิธีเปิดห้องบัญชาการ (War Room) ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภายใต้) จังหวัดยะลา ณ อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า (SCADA) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้