กฟภ. รับมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าแบบมีอัตราเร่ง ตัวแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก JICA

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561) นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานรับมอบกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบมีอัตราเร่ง (Wind Lens) ขนาดกำลังผลิต 10 KW  จาก JICA ( Japan International Cooperation Agency) ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท Riamwind Corporationและบริษัท Shikoku Electric Company เป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง ณ ศูนย์การเรียนรู้สถานีกังหันลมผลิตไฟฟ้า อ.สทิงพระ จ.สงขลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบมีอัตราเร่งหรือ Wind Lens ร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) บริษัท Riamwind Cororation และบริษัท Yonen จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกังหันลม Wind Lens เป็นเทคโนโลยีกังหันลมความเร็วต่ำที่มีอุปกรณ์เพิ่มอัตราเร่งของลม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีความเร็วลมต่ำ  สอดคล้องกับความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศไทย โดยอาศัยกระแสลมแปรปรวนที่เกิดขึ้นจากกรวยกระจายลมและปีกที่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับกังหันลมแบบแกนนอน ทำให้เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมได้ประมาณ 2-3 เท่าตัว จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค JICA และบริษัท  RiamWind ประเทศญี่ปุ่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบมีอัตราเร่ง (Minutes of Meeting, MOM) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงานลมในบริเวณพื้นที่สถานีกังหันลมผลิตไฟฟ้าสทิงพระ จ.สงขลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และเก็บข้อมูลลม เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากเก็บข้อมูลลมบริเวณพื้นที่สถานีกังหันลมสทิงพระแล้ว ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้วิเคราะห์ศักยภาพลมและพิจารณาขนาดของกังหันลมแบบมีอัตราเร่ง (Wind Lens) ที่เหมาะสม เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 จึงติดตั้งกังหันลมแบบมี

อัตราเร่ง ขนาดกำลังผลิต 10 kW จำนวน 1 ชุด เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ผลการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2560 พบว่า กังหันลมสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 770 หน่วย