‘มติชน’ แจ้งความดำเนินคดี ‘เว็บปลอม’

กรณีมีผู้ทำเว็บไซต์ ใช้ชื่อ http://matichorn.com/7-11/ และนำเอาโลโก้ มติชนออนไลน์ ไปแสดง ประกอบกับเนื้อหาไม่เหมาะสมในเว็บดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ข่าวมติชนออนไลน์

มติชนออนไลน์ขอชี้แจงว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บเพจ http://matichorn.com/7-11/ ดังกล่าว และการนำเอาโลโก้มติชนออนไลน์ไปแสดงประกอบ ส่อเจตนาไม่สุจริต เป็นการทำปลอมเว็บไซต์ข่าวของมติชนออนไลน์ จึงขอเรียนท่านผู้อ่านได้โปรดเข้าใจตามคำชี้แจงนี้

และมติชนออนไลน์ ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดทำ และผู้เกี่ยวข้องกับผู้จัดทำเว็บดังกล่าวแล้ว

มติชนออนไลน์ 14 ก.ค. 2559