กฟน. แนะนำช่องทางชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

 

ช่องทางชำระเงินกฟน.-1

ติดตามข่าวนี้เพิ่มเติมได้ที่ :http://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/1394339797259820:0