“คลัง” ผนึก 18 สถาบันการเงิน ลงนาม MOU ค้ำประกันสินเชื่อ สร้างตัวคูณ 4.13 เท่า ช่วย SME 77,000 ราย

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ 18 สถาบันการเงิน ในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11 โดยกล่าวว่า

บสย. เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐ โดยเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการ “ค้ำประกันสินเชื่อ” ให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันมี SMEs ในระบบกว่า 3.2 ล้านราย ขับเคลื่อน ศก. ร้อยละ 35.2 ของ GDP และเป็น 70% ของการจ้างงาน แต่จำนวนมาก เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ เพราะขาดหลักประกัน และมีความเสี่ยงสูง

วันนี้กระทรวงการคลัง โดย บสย. ได้เดินหน้าโครงการอย่างรวดเร็ว โดยได้มีการลงนามในสัญญากับ 18 สถาบันการเงิน และพร้อมปล่อยเม็ดเงินลงสู่ระบบทันที เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจขาดเม็ดเงินหมุนเวียน

PGS 11 มีวงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลช่วยแบ่งเบาค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 2 ปีแรก สูงสุดถึง 4 ปี ช่วยเหลือ SMEs ตั้งแต่พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้ารายย่อย ที่ต้องการต่อยอดหรือขยายกิจการ หรือต้องการเงินลงทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง PGS11 นี้จะมุ่งช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย “IGNITE THAILAND”

โดย PGS 11 นี้จะก่อให้เกิดตัวคูณทางทวีเมื่อเทียบกับยอดค้ำประกันสินเชื่อทั้งทางตรงและทางอ้อม 4.13 เท่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 200,000 ล้านบาท และช่วย SMEs ได้กว่า 77,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบได้กว่า 60,000 ล้านบาท