กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ 7 ก.ค. และพิธีสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ 8 ก.ค. นี้ ณ วัดที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยพร้อมเพียงกัน

วันนี้ (4 ก.ค. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกจังหวัด จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละจังหวัด รวม 107 แห่งทั่วประเทศ ในวันนี้ และจะมีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ วัดที่จังหวัดกำหนด
.
นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ตนพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ได้นำพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพลีกรรมตักน้ำ ฤกษ์เวลา 14.49 น. ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ โดยบรรยากาศในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ในการจัดพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง อาทิ

1. จังหวัดนครนายก ที่บึงพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถ วัดอุดมธานี อำเภอเมืองนครนายก

2. จังหวัดลำพูน ที่ดอยขะม้อบ่อน้ำทิพย์ ที่พักสงฆ์ดอยขะม้อ อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน

3. จังหวัดชัยภูมิ ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดไพรีพินาศ และ ชีผุด แม่น้ำชี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดไพรีพินาศ (วัดกลางเมืองเก่า) อำเภอเมืองชัยภูมิ

4. จังหวัดนครพนม ที่บ่อน้ำพระอินทร์ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

5. จังหวัดนครปฐม ที่สระน้ำจันทร์ หรือสระบัว บ้านเนินปราสาท ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม

6. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วัดตูม พระอารามหลวง อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พระเศียรหลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดตูม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วิหารพระมงคลบพิตร อำเภอพระนครศรีอยุธยา

7. จังหวัดอ่างทอง ที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพระอุโบสถ วัดไชโย วรวิหาร อำเภอไชโย นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดไชโย วรวิหาร อำเภอไชโย

8. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อำเภอไชยา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อำเภอไชยา

9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ถ้ำปลา อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

10. จังหวัดเชียงใหม่ จุดแรกที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดบุพพาราม วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่สอง อ่างกาหลวง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และจุดที่สาม ขุนน้ำแม่ปิง นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมพิธี โดยจะมีการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

“ภายหลังจากทุกจังหวัดประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพิธีอันเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น. และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณวัดที่จังหวัดกำหนด ซึ่งเป็นโอกาสอันสำคัญอีกครั้งหนึ่งของพวกเราในฐานะพสกนิกรชาวไทย ที่จะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยพร้อมเพรียงกัน