ก.แรงงาน รับมอบ สีทาผนัง จากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ EA และ นิปปอนเพนท์ สนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบ สีทาผนังรองพื้นและสีทาผนังภายนอกของผลิตภัณฑ์ “นิปปอนเพนต์” จำนวน 9 ถัง ประกอบด้วย สีทารองพื้นปูนเก่า ขนาด 15 ลิตร 3 ถัง และ สีทาผนังภายนอก ขนาด 15 ลิตร 6 ถัง รวมมูลค่า 19,485 บาท จากนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมด้วย ดร.ศรัณยู สอนกำเนิด รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ณ วัดเทพสรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 2 ด้าน ประกอบด้วย 1.กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มอบถุงยังชีพ 300 ถุง ให้แก่ผู้ป่วย ติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ บริการรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ สาธิตการฝึกอาชีพ ฝึกอาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ตัดผมฟรีทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี สถานประกอบการพบประชาชนแจกเครื่องอุปโภคบริโภค บริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริจาคโลหิต ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ รถโมบายเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีแก่ประชาชนจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม และ2.กิจกรรมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม ปล่อยปลาตามธรรมชาติ จำนวน 72,000 ตัว ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำความสะอาดลานเจ้าแม่กวนอิม ทาสีบริเวณห้องน้ำฆราวาส และบริเวณบันไดหลวงปู่สรวง เป็นต้น

นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานขอขอบคุณมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิปปอน ออโต้ รีฟินิท จำกัด ที่เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้ให้คนในพื้นที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในปีนี้ร่วมกัน