ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและภาคี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด นำชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและภาคี ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (3 ก.ค. 67) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ทำการมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 133 รายการ เป็นเงิน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด อาทิ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด เตียง เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

“ในวันนี้ ตนได้เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพิชัยยา ตุระซอง เลขานุการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อันเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ในการเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ และยังประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถด้านการช่วยเหลือประชาชนได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ทำการร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสวนพยอม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพื่อใช้ฝึกทักษะแก่ประชาชนให้มีความรู้และทักษะสามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เมื่อพบเห็นคนที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับจัดบริการประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 6 รายการ มูลค่า 149,900 บาท ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ชนิด Trainer สำหรับฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 เครื่อง หุ่น CPR เด็กทารก อุปกรณ์ฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง หุ่น CPR ครึ่งตัวเด็ก อุปกรณ์ฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 1 เครื่อง หุ่น CPR ครึ่งตัวผู้ใหญ่ อุปกรณ์ฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกระบบดิจิทัล พร้อมวัดความยาวตัวเด็ก จำนวน 1 เครื่อง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตการฝึกทักษะช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด” นายทรงพล กล่าวเพิ่มเติม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวในช่วงท้ายว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยร้อยเอ็ด และพี่น้องชาวร้อยเอ็ด ต่างพร้อมใจก้นทำสร้างสรรค์คุณงามความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุกโอกาส โดยมุ่งมั่นทำให้ประเทศชาติมั่นคง ด้วยการแก้ไขในสิ่งผิด เเละส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง สามารถเข้าถึงการให้บริการภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามเป้าหมายการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนในทุกมิติ ด้วยความทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ และด้วยหัวใจเดียวกัน นั่นคือ หัวใจของราชสีห์ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”