ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด “ห่วงใยความปลอดภัยนักเรียน” นำทีม! ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้กดน้ำดื่มในโรงเรียน สั่งการทุกอำเภอเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยของนักเรียนในทุกพื้นที่

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด “ห่วงใยความปลอดภัยนักเรียน” นำทีม! ลงพื้นที่ตรวจสอบตู้กดน้ำดื่มในโรงเรียน สั่งการทุกอำเภอเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยของนักเรียนในทุกพื้นที่ พร้อมกำชับโรงเรียนหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียนสม่ำเสมอ

วันนี้ ( 1 ก.ค. 67 ) นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากกรณีปรากฏข่าวเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกกระแสไฟฟ้าช็อต เนื่องจากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากตู้กดน้ำดื่ม จนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งถือเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครต้องการจะให้เกิด และถือเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุดังกล่าวกระทรวงมหาดไทย โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เร่งสั่งการด่วนให้ทุกจังหวัดประสานการไฟฟ้านครหลวง (MEA) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอาชีวะ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน

“ตนพร้อมด้วย นายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายปภังกร เกียรติศักดากุล รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(เทคนิค) สาขาเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มภายในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ตามข้อสั่งการและข้อห่วงใยของปลัดกระทรวงมหาดไทย”

“โดยในวันนี้ได้นำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร อ.เมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนในเขตอำเภอจังหาร อีกจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ตำบลปาฝา โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร โรงเรียนหนองตอนาดีเทพประทาน บ้านหนองตอ ตำบลดงสิงห์ และโรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฎร์สามัคคี) ตำบลดงสิงห์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพและความพร้อมในการใช้งานของตู้กดน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่โรงเรียน อาทิ แนะนำให้ใช้ไม้ แผ่นคอนกรีต หรือแท่งปูนเป็นฐานรองพื้น รวมไปถึงการติดตั้งเบรคเกอร์ RCD เพื่อป้องกันเหตุไฟช็อตอีกด้วย” นายทรงพล กล่าว

นายทรงพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอสำรวจ จำนวนโรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ เพื่อให้เร่งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ เข้าดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้กดน้ำดื่มตามมาตรฐานที่กำหนด และตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัด ทั้งหมด จำนวน 927 แห่ง ตู้กดน้ำ จำนวน 573 ตู้ ซึ่งได้ดำเนินตรวจสอบโรงเรียนและสถานศึกษาแล้ว 120 แห่ง ตู้กดน้ำ 175 ตู้ และคงเหลือยังไม่ตรวจสอบโรงเรียนและสถานศึกษา จำนวน 405 แห่ง ตู้กดน้ำ 398 ตู้ โดยจะได้เร่งให้นายอำเภอและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบในโรงเรียนที่เหลือเหลืออยู่ให้เร็วที่สุด

นายทรงพล กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดและสาขา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบตู้น้ำไฟฟ้าในทุกโรงเรียนของทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระดมเจ้าหน้าที่และบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบตู้กดน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโรงเรียน ให้พร้อมใช้งาน ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยขณะนี้ยังไม่พบตู้น้ำที่เกิดความชำรุดหรือไฟฟ้ารั่ว และหลังจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้เร่งปูพรมให้มีการตรวจสอบให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกโรงเรียนและสถานศึกษาให้ครบทุกแห่ง ทั้งนี้ หากบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษา สังเกตได้ว่าอาจมีการรั่วของไฟฟ้าขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า สายด่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 1129 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบป้องกันเหตุและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่างทันท่วงที” นายทรงพล กล่าวทิ้งท้าย

#WorldSoilday
#วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership
#MOI #กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood