ชาวบ้านแห่ขอบคุณสภาทนายความ ที่ช่วยฟ้องคดีสารแคดเมียม จนศาลฎีกาพิพากษาให้ชาวบ้านชนะคดี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีสิ่งแวดล้อม คดีแพ่ง หมายเลขดำ 63/2552 คดีแพ่งหมายเลขแดง 1083/2558 ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรณีการรั่วไหลของสารแคดเมียม ในลุ่มน้ำแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โดยศาลพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ ให้บริษัท ผ.จำเลยที่ 1 และบริษัท ต.จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านแต่ละราย ตามคำพิพากษาศาลของศาลอุทธรณ์ กว่า30ล้านบาท และให้บริษัท ผ.ทำการแก้ไขฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และให้ติดตามตรวจสอบ และส่งแผนการฟื้นฟูให้ศาลทราบทุก 6 เดือน และให้ส่งคำพิพากษาศาลฎีกาให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
หลังจากฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว นายอรรถกร แสนอุ่น และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวได้เดินทางมาขอบคุณสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมชาย อามีน ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการ นายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ รองประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการ และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความให้การต้อนรับ
#สภาทนายความที่พึ่งทางกฎหมายของประชาชน