จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (28 มิ.ย. 67) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วานนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ภายใต้กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดิน หรือการปั่นจักรยาน ก่อนที่ในวันที่ 10 ก.ค. 67 จังหวัดสุพรรณบุรีจะเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ภายใต้กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ได้มีกิจกรรมที่ตน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวสุพรรณบุรีได้ทำร่วมกันมากมาย ประกอบด้วย การทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลทำความสะอาดและปรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานวัดสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จากนั้นเดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงเฉลิมพระเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี การแสดงดนตรีไทยและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของน้องลิลลี่ ภาพิมล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ การแสดงเปียโนและระนาด โดยอาจารย์อำนาจ อินทร์ใจเอื้อ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย “สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ” และปิดท้ายด้วยการร่วมกันชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง”

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย