นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (28 มิ.ย. 67) นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า วานนี้อำเภอหนองแคได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจาก นางวิรงรอง สุริยะธำรงกุล นายอำเภอหนองแซง และได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวอำเภอหนองแคพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค กล่าวว่า จังหวัดสระบุรีได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ เป็นจังหวัดลำดับสุดท้ายของสายที่ 5 ต่อจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อไปยังอำเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัดสระบุรี โดยอำเภอหนองแคได้รับธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อมาจาก อำเภอหนองแซง และได้นำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่อำเภอหนองแค

นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ ของอำเภอหนองแคได้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยเริ่มจากตลาดนัดสามแยกอำเภอหนองแค และสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จากนั้นตนได้ทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช นายอำเภอวิหารแดง เพื่ออัญเชิญไปจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีต่อไป

“ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองแคทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ต่างๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน” นายบุญเลิศ กล่าวทิ้งท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย