“10,000 กิโลเมตร แห่งความจงรักภักดี” 27 วัน ของกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พสกนิกรทั่วไทยต่างเตรียมความพร้อมนำธงตราสัญลักษณ์ฯ มุ่งหน้าสู่กระทรวงมหาดไทย เพื่อมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยพลังของคนไท

“10,000 กิโลเมตร แห่งความจงรักภักดี” 27 วัน ของกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พสกนิกรทั่วไทยต่างเตรียมความพร้อมนำธงตราสัญลักษณ์ฯ มุ่งหน้าสู่กระทรวงมหาดไทย เพื่อมาร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยพลังของคนไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้การเดินทางของขบวนเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ได้เข้าสู่ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร โดยตลอดระยะเวลา 27 วันของการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนในแต่ละเส้นทางของแต่ละจังหวัดที่ได้ทราบข่าวต่างให้ความสนใจ และเดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ กันอย่างเนืองแน่นในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัด โดยทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง มาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันและกันตลอดเส้นทาง และด้วยความภาคภูมิใจนี้จะช่วยเพิ่มความรักและความสามัคคีของคนไทยให้แนบชิดใกล้กันมากขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทำให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งพสกนิกรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เป็นพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะธำรงความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

“ผ่านมาแล้ว 27 วัน ของทุกจังหวัดที่ได้ร่วมกันเดิน วิ่ง ปั่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยทุกสายทางจะเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อตั้งธงไว้ ณ จังหวัดข้างเคียง และจังหวัดปริมณฑล โดยรอบกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี ก่อนจะเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 720 ผืน มายังศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ ในพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในวันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ใน 3 จังหวัด รวม 5 สาย ได้แก่ 1) สายที่ 1 และสายที่ 2 ได้รวมสายและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 2) สายที่ 3 และสายที่ 4 ได้รวมสายและทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) สายที่ 5 จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น จากอำเภอหนองแค ไปยังอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยในส่วนของสายที่ 6 ถึงสายที่ 10 ได้มีการเชิญและตั้งธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวต่ออีกว่า จะเห็นได้ว่าบนถนนหนทางทุกเส้นเป็นระยะทางอันยาวไกล สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ในระหว่างทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละจังหวัดยังได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด รวมทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการสร้างกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำ เพื่อส่วนรวม โดยในทุกการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาจะมีการผสมผสานอัตลักษณ์ความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานและคนไทยทั่วประเทศที่ติดตามการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เห็นถึงการสื่อสาร ด้วยพลังใจแห่งความรักของคนในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้ง 720 คันธง จะได้มารวมกันในอีกไม่ช้า ซึ่งขณะนี้ในบางเส้นทางก็ได้มีการส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ มาถึงยังจังหวัดปลายทางเรียบร้อยเเล้ว หลังจากนี้จะได้เคลื่อนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดปลายทางทั้ง 7 เส้นทาง (จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดนนทบุรี) เข้าสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สถานที่อันเป็นหัวใจของเหล่าราชสีห์ผู้จงรักภักดี มุ่งมั่นน้อมนำพระราชปณิธาน ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ด้วยการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ก่อนที่จะร่วมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อทำการเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และตั้งริ้วขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ และจังหวัดปลายทางทุกสาย ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังกายและพลังใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยสามารถมีส่วนร่วมได้หลายรูปแบบ ทั้งผ่านการกดถูกใจ หรือ กดแชร์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความประทับใจอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และมากไปกว่านั้นทุกท่านยังสามารถแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น เข้าร่วมการเชิญขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ นำมาสู่กระทรวงมหาดไทยจนสุดทางปลายสายของแต่ละจังหวัดปลายทางอย่างพร้อมเพรียงกัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย