ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดชัยนาท พร้อมนำพสกนิกรชาวสุพรรณบุรี เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดชัยนาท พร้อมนำพสกนิกรชาวสุพรรณบุรี เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วานนี้ตนได้นำผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งต่อจากจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 144 คัน ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี ที่บริเวณพิธีสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า หลังจากนั้น ตนพร้อมด้วยผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 144 คัน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 340 ถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี จากหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และไปตามเส้นทางเข้าสู่บริเวณจุดพักธงเพื่อเก็บรักษาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รอง กอ.รมน. นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า จำนวนประมาณ 1,000 คน เชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 144 คัน เพื่อส่งมอบให้แก่ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำขึ้นสู่แท่นปักธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเก็บรักษา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และสำหรับวันนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยแบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่สายเดียวกับจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้เริ่มพร้อมกันที่จังหวัดต้นทางทั้ง 10 สาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวในช่วงท้ายว่า ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องพสกนิกรชาวสุพรรณบุรี ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ได้จัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย