มท.1 บำเพ็ญกุศล และเข้ารับพรจากสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2

มท.1 บำเพ็ญกุศล และเข้ารับพรจากสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) เวลา 09.00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยา จุดเครื่องทองน้อยและถวายมงคลเป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ผู้สถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2416

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นตัวแทนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยา เดินเข้าสู่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจริญพระพุทธมนต์ และปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

และในเวลา 09.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และคณะ เข้าเฝ้าถวายสักการะ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 “ทุติยจุลจอมเกล้า” ฝ่ายหน้า นั้น มีลักษณะเป็นดวงตรา สำหรับประดับห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 5 เซนติเมตร ใช้สำหรับสวมคอ ด้านหน้า มีลักษณะเป็นทองคำรัศมี 8 แฉก ลงยาสีชมพู มีรัศมีทองแทรกตามระหว่างแฉก มีใบชัยพฤกษ์สองข้าง ลงยาสีเขียว กลางดวงตรามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอบลงยาสีขาบ มีอักษรทองเขียนว่า “เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ” เบื้องบนมี พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีลงยาสีเขียว สีแดง สีขาบ สีขาว ด้านหลัง มีลักษณะเหมือนด้านหน้า แต่ที่กลางดวงตราเป็นรูปช้างไอราพต ลงยาสีขาว บนหลังช้างเป็นรูปตรีศูล ลงยาสีขาว ที่ขอบมีอักษรทองว่า “ปีระกา เบญจศก ศักราช ๑๒๓๕” รอบขอบเป็นรูปจักร ลงยาสีขาวพื้นแดง”

และ “เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2562 สำหรับพระราชทานเป็นส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีลักษณะเป็นวงกลม มีอักษรพระบรมนามาภิไธย ว.ป.ร. อยู่ในขอบวงกลมซึ่งมีรัศมีและมีหูสำหรับร้อยแพรแถบ โดยชั้นที่ 3 (ว.ป.ร.3) มีลักษณะเป็น อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. กะไหล่ทองลงยาสีขาว ขอบสร่งทองคำ