นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นำพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นำพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (26 มิ.ย. 67) ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า อำเภอเสาไห้ ได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจาก นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ และได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านเสาไห้ พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเสาไห้ กล่าวว่า จังหวัดสระบุรีได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ เป็นจังหวัดลำดับสุดท้ายของสายที่ 5 ต่อจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อไปยังอำเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัดสระบุรี โดยอำเภอเสาไห้ได้รับธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อมาจากอำเภอบ้านหมอ และได้นำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่อำเภอเสาไห้

ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเสาไห้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ ของอำเภอเสาไห้ เริ่มต้นจาก โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ซี่งตนได้ทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ นางวิรงรอง สุริยะธำรงกุล นายอำเภอหนองแซง และคณะ เพื่ออัญเชิญไปจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรีต่อไป

ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเสาไห้ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย