นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นำพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นำพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (26 มิ.ย. 67) นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่า วานนี้อำเภอบ้านหมอ ได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด และได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านหมอเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ กล่าวว่า จังหวัดสระบุรีได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ เป็นจังหวัดลำดับสุดท้ายของสายที่ 5 ต่อจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อไปยังอำเภอต่าง ๆ ทั่วจังหวัดสระบุรี โดยอำเภอบ้านหมอได้รับธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อมาจากอำเภอดอนพุด และได้นำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ

นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ ของอำเภอบ้านหมอได้เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่กำหนด เริ่มจาก บริเวณวัดบ้านหมอ ผ่านชุมชนตลาดบ้านหมอ ต่อไปถึงสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ และจะสิ้นสุดขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จากนั้นได้เชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ส่งมอบต่อให้กับ ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเสาไห้ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอเสาไห้ต่อไป

นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และภาคีเครือข่ายทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย