‘ณัฏฐกิตติ์’ อธิบดีกรมการข้าว รับมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

‘ณัฏฐกิตติ์’ อธิบดีกรมการข้าว รับมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าพิธีรับมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากหน่วยงานส่วนพระองค์ฯ ณ บริเวณห้องศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ชั้น1 อาคารกรมการข้าว