บริษัทใหญ่ในไทยหนุนกรมพัฒน์ มอบผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมกว่า 1.3 ล้านบาท ผลิตเถ้าแก่งานก่อสร้างมืออาชีพ

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และชุดฝึกเครื่องปรับอากาศ จากสถานประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง รวมมูลค่า 1,316,175 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานในพื้นที่ 22 จังหวัด หวังผลิตช่างก่อสร้างมืออาชีพผันตัวรับเหมางาน สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณสถานประกอบกิจการทั้ง 5 แห่ง ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และชุดการฝึกเครื่องปรับอากาศให้กับหน่วยฝึกอบรมของกรมในพื้นที่ 22 จังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในพื้นที่ รวมมูลค่า 1,316,175 บาท ได้แก่ 1) บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด 4) บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 5) บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับกรมมาโดยตลอด ซึ่งบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก จำนวน 2,700 ตารางเมตร มูลค่า 550,000 บาท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ จำนวน 110 ตัน มูลค่า 220,000 บาท โดยส่งมอบไปยังหน่วยงานในพื้นที่ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ตาก แพร่ ลำพูน นครพนม ภูเก็ต อุดรธานี ลำปาง นครปฐม ตรัง จันทบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บึงกาฬ เพชรบุรี สุรินทร์ พังงา กาญจนบุรี บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ นำไปใช้ในการจัดฝึกอบรมให้ช่างปูกระเบื้อง ช่างก่อสร้าง ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่างปูกระเบื้อง ช่างก่ออิฐฉาบปูน การเทคอนกรีต และฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักสงฆ์ ศาลาประชาคม รวมถึงเพื่อนำไปใช้จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ระดับภาค) ในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ด้วย

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า สำหรับบริษัท แซง – โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ปูนกาว และปูนยาแนวกระเบื้อง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 92,840 บาท รวมถึงชุดการฝึกเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน เพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) จำนวน 15 ชุด มูลค่ารวม 453,335 บาท จากบริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ในนามของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต้องขอขอบคุณทุกบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ความร่วมมือเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะนำไปใช้พัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวในท้ายสุด