จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (25 มิ.ย. 67) นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ตนเป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณพิธีเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาท ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย รำถวายพระพร จากโรงเรียนศรีวิชัย การแสดงจินตลีลา จากโรงเรียนอนุบาลกิติกร การแสดง “รำมะนา” จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และการแสดงดนตรีบรรเลง “เพลงพระราชนิพนธ์” จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รวมทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ หลังจากนั้น ตนได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยที่พระองค์ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม และสำหรับวันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย. 67) จังหวัดชัยนาทจะนำธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งให้จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณพิธี สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อไป

นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวในช่วงท้ายว่า ตนพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องพสกนิกรจังหวัดชัยนาท ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย