นายอำเภอดอนพุด รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พร้อมนำพสกนิกรชาวดอนพุด เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายอำเภอดอนพุด รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พร้อมนำพสกนิกรชาวดอนพุด เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (25 มิ.ย. 67) นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด เปิดเผยว่า วานนี้ตนได้นำข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวดอนพุด เข้าร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ และจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งต่อจากอำเภอหนองโดน โดยมีนายณเดชน์ จินดาพรหม นายอำเภอหนองโดน นำข้าราชการ และพี่น้องประชาชนชาวหนองโดน ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอดอนพุด ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด กล่าวว่า วันนี้ตนได้เป็นประธานในพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอดอนพุด โดยมีคณะสงฆ์อำเภอดอนพุด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนพุด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนพุด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้พิการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน ซึ่งขบวนได้เริ่มจากบริเวณหน้าโรงเรียนดอนพุดวิทยา ผ่านชุมชนเส้นทางตลาดมารวย และโรงเรียนอนุบาลดอนพุด โดยสิ้นสุดขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จากนั้นได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอบ้านหมอ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ต่อไป

นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอดอนพุด กล่าวในช่วงท้ายว่า ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนพุด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องพสกนิกรชาวดอนพุด ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย