อำเภอพระพุทธบาท จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอพระพุทธบาท จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ ( 24 มิ.ย. 67) นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท เปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ เอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากนายธนเดช เทวิน นายอำเภอวังม่วง ณ บริเวณพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวต่อว่า ขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของอำเภอพระพุทธบาท เริ่มจากหน้าที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท สิ้นสุดขบวน ณ บริเวณเชิงบันไดนาค วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร โดยขบวนประกอบด้วยประชาชนจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ นักปั่นจักรยาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 คน จากนั้นเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งมอบต่อให้แก่นายณเดชน์ จินดาพรหม นายอำเภอหนองโดน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในพื้นที่อำเภอหนองโดนต่อไป

นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวในช่วงท้ายว่า พวกเราชาวอำเภอพระพุทธบาท ต่างก็มีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ กิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาในการร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย