Health Link Clinic คว้ารางวัล ArokaGO Star ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการ ประสบการณ์ลูกค้าที่ดี และกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมพระศิวะ  โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (Thai Medical and Wellness Tourism Association: TMWTA) และที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  ได้มอบรางวัล ArokaGOStar ระดับ 5 ดาว (สูงสุด) ให้แก่ เฮลท์ลิ้งก์ คลินิก (Health Link Clinic) โดย คุณวริสา ทองเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศรายุท จันทร์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และ กภ.เจริญ นภาศิริปกรณ์ นักกายภาพบำบัด เป็นผู้รับรางวัล โดยการให้รางวัลนี้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากมาตรฐานปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Process) ซึ่งเน้นถึงความพร้อมต่อการให้บริการในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

Health Link Clinic  ศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อม ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 โดยรักษาข้อเข่าด้วยวิธีใหม่และนวัตกรรมที่ทันสมัย ร่วมกับแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง สามารถฟื้นฟูข้อเข่า เน้นความแม่นยำ และตรงจุด ซ่อมแซมที่ต้นตอของปัญหา นอกจากนี้ เฮลท์ลิ้งก์ คลินิก ยังได้รับการรับรอง จาก AACI (American Accreditation Commission International) แสดงถึงการเป็นคลินิกที่มีมาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับ International Healthcare Standard เพื่อให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพมีความยั่งยืนพร้อมยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความตื่นตัว และทำตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

 

รางวัล ArokaGO Star Award จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ ที่ได้มอบให้กับสถานประกอบการที่ตรงตามมาตรฐาน ArokaGO Star อย่างเข้มงวด มาตรฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และ การดูแลประสบการณ์ของลูกค้าในระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสำหรับบริการทางการแพทย์ด้านความงาม คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้ กล่าวชื่นชมถึง ผู้บริหาร และทีมงาน ที่มีความทุ่มเทอย่างยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสบการณ์ที่ดี จนได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุด และขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล ArokaGO Star Award ให้กับทางคลินิก สำหรับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการศูนย์รักษาข้อเข่าเสื่อม ซึ่งคุณภาพการบริการดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับพันธกิจของสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ในการส่งเสริมการให้บริการทางด้านสุขภาพที่ยอดเยี่ยม และยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย

 

ดังนั้น รางวัล ArokaGO Star จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของทีมงาน Health Link เพื่อความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วมที่สำคัญในด้านการดูแลรักษาความงาม รวมถึงเป็นการแสดงความพร้อมของสถานพยาบาลในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพจากทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เฮลท์ลิ้งก์ คลินิก (Health Link Clinic) สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ https://healthlinkwellness.com