ปลัดกระทรวงมหาดไทย “สุทธิพงษ์” เผย กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ล่าสุด แต่ละจังหวัดได้ทำการส่งมอบธงมายังจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นจังหวัดปลายทางได้เกือบครบทุกสายแล้ว

“รวมเส้นทาง ร่วมแรงรวมใจ ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น สู่กระทรวงมหาดไทย พร้อมกันทั่วประเทศ”

ปลัดกระทรวงมหาดไทย “สุทธิพงษ์” เผย กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ล่าสุด แต่ละจังหวัดได้ทำการส่งมอบธงมายังจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นจังหวัดปลายทางได้เกือบครบทุกสายแล้ว พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และจังหวัดปลายทางทุกสายได้ส่งพลังกายและพลังใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันนี้ (21 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ก้าวสู่วันที่ 21 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ระยะทางรวมทุกเส้นทางต่างสะท้อนถึงความตั้งใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันและกันตลอดเส้นทาง และด้วยความภาคภูมิใจนี้จะช่วยเพิ่มความรักและความสามัคคีของคนไทยให้แนบชิดใกล้กันมากขึ้น “โดยล่าสุดวันนี้ ทุกจังหวัด ระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วยาวไกลถึง 9,600 กิโลเมตร” เพื่อนำคันธงและธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 720 ผืนมาที่กระทรวงมหาดไทย เข้าสู่ขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“ปัจจุบันแต่ละสายทั้ง 10 สายทาง มีการรวมสายแล้ว 3 สาย คือ สาย 1 กับ สาย 2 สาย 3 กับ สาย 4 และสาย 8 กับสาย 9 จึงทำให้มีขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ คงเหลือทั้งสิ้น 7 สาย โดยในวันนี้เส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย มีความเคลื่อนไหว ดังนี้ สาย 1 และ สาย 2 จังหวัดนครสวรรค์ : เวลา 07.30 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ส่งมอบธง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สาย 3 กับสาย 4 จังหวัดอ่างทอง เวลา 08.00 น . จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สาย 5 จังหวัดสระบุรี : เวลา 10.30 น. เดิน วิ่ง ปั่น จากอำเภอแก่งคอย ไปยัง อำเภอวังม่วง และอำเภอพระพุทธบาท สาย 6 จังหวัดปทุมธานี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 กับสาย 9 จังหวัดสมุทรสงคราม : เวลา 09.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง จังหวัดสมุทรสาคร ส่งมอบธง ณ จุดรอยต่อ จังหวัดสมุทรสงคราม – จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณ ถนนพระราม 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาย 10 จังหวัดนนทบุรี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเส้นทางแต่ละสายของทุกจังหวัดที่ผ่านมาล้วนเป็นระยะทางอันยาวไกล สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ในระหว่างทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละจังหวัดยังได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด รวมทั้งมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการสร้างกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวม และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอหรือจังหวัดลำดับถัดไปบริเวณรอยต่อของพื้นที่ไปจวบจนจังหวัดที่เป็นสุดสายปลายทางของแต่ละสายด้วย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า โดยหลังจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้ง 720 คันธง จะได้ถูกรวมสายเข้าด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ในบางเส้นทางก็ได้มีการส่งต่อธงมาถึงยังจังหวัดปลายทางเรียบร้อยเเล้ว เพื่อรอจัดเตรียมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ในจังหวัดปลายทางทั้ง 7 เส้นทาง (จังหวัดสุพรรณบุรี อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนนทบุรี) เชิญขบวนธงเข้าสู่ใจกลางของกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย สถานที่อันเป็นหัวใจของเหล่าราชสีห์ผู้จงรักภักดี มุ่งมั่นน้อมนำพระราชปณิธาน ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ด้วยการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ก่อนที่จะร่วมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อทำการปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ และตั้งริ้วขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระบรมมหาราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตนจึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ และจังหวัดปลายทางทุกสาย ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพลังกายและพลังใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยสามารถมีส่วนร่วมได้หลายหลายรูปแบบ ทั้งผ่านการกดถูกใจ หรือ กดแชร์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความประทับใจอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และมากไปกว่านั้นทุกท่านยังสามารถแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น เข้าร่วมการเชิญขบวนธงนำมาสู่กระทรวงมหาดไทยจนสุดทางปลายสายของแต่ละจังหวัดปลายทางอย่างพร้อมเพรียงกัน

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย