จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนำพสกนิกรชาวสมุทรสาคร เฉลิมฉลองและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น

จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมนำพสกนิกรชาวสมุทรสาคร เฉลิมฉลองและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (22 มิ.ย. 67) นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า วานนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดสมุทรสงคราม โดยตนได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สนามแข่งรถบีเรซ ไทยแลนด์ แดร็กเวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นายวรณัฏฐ์ฯ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ทำพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 144 คัน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในสายที่ 9 ซึ่งจะรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากสายที่ 8 – 9 รวม 2 สาย จำนวน 144 คัน โดยหลังจากนี้จังหวัดสมุทรสาครจะได้ทำการเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ขึ้นไปประดับบนแท่นธง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี จะได้ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณวงเวียนน้ำพุ (ใจกลางเมืองมหาชัย) หน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร ไปตามเส้นทางถนนนรสิงห์จนถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

“นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567) จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะมีเจ้าหน้าจากหน่วยงานภาครัฐ จิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีที่มุ่งมั่น ที่จะ Change for Good สร้างสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเอง ให้คนรอบข้าง และสังคมโดยรวม

“ทั้งนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกหมู่เหล่าต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน” นายวรณัฏฐ์ฯ กล่าว

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย