ฮายแอทคลินิก หาดใหญ่ (HYAT Clinic) คว้ารางวัล อโรคา โก สตาร์ 5 ดาว ด้านคุณภาพการบริการและกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ณ ห้องประชุมพระศิวะ  โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น – ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย (Thai Medical and Wellness Tourism Association: TMWTA) และที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  ได้มอบรางวัล ArokaGO Star ระดับ 5 ดาว (สูงสุด) ให้แก่ ฮายแอทคลินิก หาดใหญ่  HYAT Clinic โดย คุณธนิสร หริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมสเธติกส์ จำกัด  ฮายแอทคลินิก “HYAT Clinic”  เป็นผู้รับรางวัล  ซึ่งการให้รางวัลนี้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากมาตรฐานปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality) ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และกระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Process) ซึ่งเน้นถึงความพร้อมต่อการให้บริการในกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

ฮายแอทคลินิก เป็นคลินิกความงามแห่งแรกของภาคใต้ ที่ได้รับรางวัล อโรคาโก สตาร์ (ArokaGO Star Award) ฮายแอทคลินิก ตั้งอยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมี คลินิกในเครือมากมาย กระจายอยู่ตาม ภูมิภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ หรือ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัล ArokaGO Star เป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความเป็นเลิศของ ฮายแอทคลินิก ในการให้บริการทางการแพทย์ด้านความงาม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ ฮายแอทคลินิก มีส่วนร่วมในการพัฒนาวงการนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

โดยคณะกรรมการของ ArokaGO Star ได้กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้มอบรางวัล ArokaGO Star Award ให้กับ ฮายแอทคลินิก สำหรับความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศและเน้นความพึงพอใจของลูกค้า การให้บริการที่ทันสมัยและความทุ่มเทของคลินิกนั้นสอดคล้องกับพันธกิจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย

ฮายแอทคลินิก (HYAT Clinic) เป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านความงามมากกว่า 5 ปี โดยทีมแพทย์ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เช่น เสริมจมูก ตาสองชั้น ปรับรูปหน้า และเสริมความงามผิวพรรณ การได้รับรางวัล ArokaGO Star Award เป็นการยืนยันความพยายามและความมุ่งมั่นของ ฮายแอทคลินิก ในการให้บริการทางการแพทย์ด้านความงามที่มีคุณภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล ArokaGO Star มาตราฐานการบริการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://www.arokago.com/star