พ่อเมืองปากน้ำโพนำพี่น้องประชาชนร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

พ่อเมืองปากน้ำโพนำพี่น้องประชาชนร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดพิจิตร

วันนี้ (20 มิ.ย.67) นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วานนี้จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ในสายที่ 2 โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีเหลืองร่วมพิธีฯ กันเป็นจำนวนมาก ณ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ ของสายที่ 2 จำนวน 72 คันธงนี้ ไปยังศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรวมกับธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 คันธง ของสายที่ 1 ที่ได้จัดพิธีรับมอบไปแล้วจากจังหวัดกำแพงเพชร

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ส่งมอบ โดยจังหวัดนครสวรรค์ นำธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ได้รับมอบจากสายที่ 2 เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนดบนถนนทางหลวงหมายเลข 117 ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร มุ่งสู่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ของสายที่ 2 ไปรวมกับธงตราสัญลักษณ์ของสายที่ 1เพื่อเก็บรักษาไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 144 คันธง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนจะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปส่งต่อให้แก่จังหวัดอุทัยธานีได้นำไปจัดกิจกรรมต่อไป

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวปิดท้ายว่า ตนพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องพสกนิกรจังหวัดนครสวรรค์ ต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาในการร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย